BMO’da 2020

Delege Seçimleri, Genel Kurul ve Yeni Dönem

4. Dönemin bitişi yaklaşırken, 8-9 Şubat 2020’de Ankara ve İzmir, 15-16 Şubat 2020’de İstanbul delege seçimleri yapıldı. Salgın koşulları nedeniyle, 14-15 Mart 2020’de yapılması planlanan 5. Olağan Genel Kurulumuz ertelendi. 

Genel Kurul, 15-16 Ağustos 2020’de pandemi koşullarına özen gösterilerek gerçekleştirildi. Böylelikle, 4. Dönem Kurullarının çalışma süreleri 5 ay uzamış oldu. 

Genel Kurulun ardından, 21 Ağustos 2020’de Sonuç Bildirgesi yayımlandı, 26 Ağustos 2020’de 4. Ve 5. Dönem Yönetim Kurullarının bir araya gelmesi ile devir teslim töreni yapıldı. 

5. Dönem Yönetim Kurulumuz, 18 Ekim 2020’de Çalışma Programı Taslağını tartışmak üzere çevirimiçi olarak bir Genel Üye Toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılan öneriler ile son haline getirilen 5. Dönem Çalışma Programı, 7 Kasım 2020’de yayımlandı.

KOVİD-19

Açıklama ve Raporlar

Hayatımızın her alanını etkisi altında bırakan Kovid-19 salgının etkileri 2020’de Odamızın çalışmalarını ve açıklamalarını da büyük ölçüde etkiledi. Salgın ile birlikte çalışma alanlarımızda alınması gereken önlemleri vurgulamak adına Odamız tarafından 15 Mart 2020’de “Uzaktan Çalışma Konusunda Tüm Üyelerimize ve İşyerlerine Çağrı” yapıldı.

 YÖK tarafından yükseköğretime ara verildiğinin duyurulmasının ardından, 20 Mart 2020’de “Uzaktan Eğitim, Örgün Eğitimde Yardımcı Bir Yöntem Olmalı ve Doğru Uygulanmalıdır!” başlığı ile yapılan açıklamada mühendislik eğitiminde uygulama eğitimi ve laboratuvar çalışmalarının önemi vurgulandı, uzaktan eğitimin sahip olması gereken nitelikler tartışıldı. 

23 Mart 2020’de Odamız, salgının getirdiği zorluklara karşı özveri ile emeklerini ortaya koyan tüm sağlık emekçileri ile dayanışma amacı ile “Korona Günlerini Dayanışmamızla Aşacağız” isimli teşekkür açıklamasını yayımladı. 

Salgının sosyal eşitsizlikleri bir kez daha görünür hale getirmesi ile birlikte, 29 Mart 2020’de sosyal bir devletin gereklerini hatırlatmak için “Anayasamızın 2. maddesinde tanımlanan “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti”ni İSTİYORUZ!” adıyla bir açıklama yayımladık. 

Salgının takibi ve kontrol altına alınması amacı ile ortaya atılan Pandemi İzolasyon Takip Projesi’nin ayrıntılarının kamuya açık hale getirilmesi için 12 Nisan 2020’de Sağlık Bakanlığı’na “Pandemi İzolasyon Takip Projesi”nin Amaçları ve İşleyiş Kuralları Açıklanmalıdır” adı altında bir çağrı yaptık.

 Nisan ve Mayıs aylarında, BMO’nun aralarında bulunduğu bilişim alanındaki örgütlerin başkanları, üyelerinin Kovid-19 dönemindeki sorunlarını tartıştıkları bir dizi toplantı yaptılar. Örgütler, bu sorunları görünür kılmak ve çözüm önerilerini dile getirmek amacıyla muhalefet partilerinin liderleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile toplantılar düzenleyerek “Kovid-19 Salgınında Bilgisayar Mühendislerinin Sorunları ve Öneriler” isimli raporlarını sundular. 

31 Mayıs’ta normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte “Kovid-19 Tehlikesi Altında Teknokentler Açılırken Haklarımız” açıklaması ile çalışma hayatındaki haklarımızı hatırlattık. Salgın tablosunun giderek kötüleşirken 

Odamız 18 Kasım 2020’de “Gerçekçi Önlemler Almaya, Destekleri Artırmaya Çağırıyoruz!” başlığı ile alınması gereken önlemleri ve salgın sürecinin yönetimine beklentilerini bir kez daha hatırlattı.

Etkinlikler

Salgın koşullarında hem mestektaşlarımız ile iletişim halinde kalmak, hem de içinde bulunduğumuz süreci birlikte değerlendirmek adına çevirimiçi etkinlikler düzenledik. 

28 Nisan 2020’de BMO’nun Instagram hesabı üzerinden yapılan söyleşide değişik görevlerde bulunan yedi meslektaşımız ve bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi söz alarak salgın günlerinde yaşadıklarını ve uzaktan çalışma koşullarına ilişkin görüşlerini aktardılar. 

Salgın koşullarında işyerlerinde dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili 10 Ağustos 2020’de Ankara Tabip Odasının işbirliğiyle “KOVİD-19 KOŞULLARINDA İŞYERLERİMİZ VE ÇALIŞMA YAŞAMIMIZ: Riskler, Önlemler, Öneriler” başlığı ile canlı bir söyleşi yayımladık.

“1 Milyon Yazılımcı” Projesi

Hazine ve Maliye Bakanının 21 Nisan 2020’de “Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde tarihi bir istihdam hamlesi” olarak duyurduğu “1 Milyon Yazılımcı Projesi”ne ilişkin görüşlerimizi, 26 Nisan 2020’de yayımladığımız “Meslek Alanımızdaki Sorunları Artıracak Siyasi Projelere Karşıyız!” başlıklı geniş çaplı, detaylı ve verilere dayalı açıklamayla kamuoyuyla paylaştık. 

Açıklamanın ardından, BMO’nun YouTube kanalından canlı yayımlanan, meslektaşlarımızın ve öğretmenlerimizin katıldığı “1 Milyon Yazılımcı Projesi Söyleşileri” dizisiyle projeyi her yönüyle değerlendirdik. 27 Nisan 2020’deki ilk söyleşide, proje güncel sorunlar bağlamında değerlendirildi.

4 Mayıs 2020’de, meslektaşlarımız, meslek alanlarımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarını açımlayarak projenin vaatlerini emeğin değeri, istihdam, işsizlik ve çalışma koşulları yönüyle değerlendirdiler.

11 Mayıs 2020’deki üçüncü söyleşide çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımı ile projenin eğitim boyutuyla değerlendirilmesi gerçekleşti. 

Son olarak, 18 Mayıs 2020’de proje kamu bilişim politikaları yönüyle irdelendi.

İnternet ve Sosyal Medya

Odamız, 2020 içerisinde İnternet’in özgürlüğünü savunmaya devam etti. 28 Şubat 2020’de, ülke gündeminin kitlelerce tepki çekecek bir noktaya evrilmesinden ötürü İnternet’in yavaşlatılması üzerine “Savaşa Hayır! İnternet Kısıtlamaları Derhal Kaldırılmalıdır!” başlıklı bir açıklama yaptık. Bu açıklamayı, 1 Mart 2020 tarihli “İnternet Yaşamdır! İnternet Kısıtlamalarına ve Sansürüne Son Verilmelidir!” başlıklı açıklama takip etti. 

İnternet Haftası’nı 2020’de de “İnternet Yaşamdır!” diyerek kutladık. 13 Nisan 2020 tarihinde odamızın da bileşenlerinden biri olduğu İnternet Yaşamdır Platformu tarafından yayımlanan İnternet Bildirgesi’nde, İnternet’in Türkiye ve dünyada güncel durumunu, Kovid-19 salgını ile olan ilişkisini ve İnternet’e dair talep ve önerilerimizi paylaştık.

Kamuoyunda İnternet/Sosyal Medya Yasası olarak bilinen 5651 sayılı kanunda yapılması planlanan değişiklik, 29 Temmuz 2020’de TBMM tarafından kabul edildi. Öncesindeki süreçte Odamız konuyla ilgili kamuoyu oluşturmak adına çalışmalar yaptı. Bu kapsamda, 23 Temmuz 2020 tarihinde “Sosyal Medyaya Yeni Düzenleme: Görme, Duyma, Söyleme!” başlığıyla bir açıklama yayımladık, kanundaki değişiklikle ilgili bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaştık. 

Paylaşımlarımızın bir uzantısı olarak tepkilerimizi, 28 Temmuz 2020 Salı günü Ankara’da Kuğulu Park’ta düzenlediğimiz etkinlikte seslendirdik ve bilgilendirme broşürlerimizi dağıttık. BMO’nun da içinde yer aldığı İnternet Yaşamdır Platformu bileşenlerince düzenlenen etkinliğe Alternatif Bilişim Derneği, BMO, EMO, Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ve PKD (Pardus Kullanıcıları Derneği) temsilcilerinin yanı sıra BMO Üyesi, Eskişehir Milletvekili Utku ÇAKIRÖZER ile Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan ÇAKAR da katıldılar.

TMMOB Yasasının Değiştirilmesi Girişimine Tepkilerimiz

Cumhurbaşkanının 5 Mayıs 2020’de yaptığı, meslek örgütlerini hedef alan konuşmasının hemen ardından meslek odalarının yasalarının değiştirilmesi için yasa önerilerinin hazırlanması gündeme geldi. Bu girişime karşı ilkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 5 Mayıs 2020 akşamı açıklama yayımladı, daha sonra 7 Mayıs 2020’de BMO’nun da içinde yer aldığı, TMMOB’ye bağlı 23 Oda ortak açıklama yaptı. Odamız, genel olarak meslek odalarının, özelde de TMMOB yasasının değiştirilmesi girişimine tepkilerini, 27 Mayıs 2020’de yayımladığı kamuoyu açıklaması ve gazete yazısının yanı sıra genel merkez ve temsilciliklerimizin bulunduğu illerdeki TMMOB İl Koordinasyon Kurullarının (İKK’lerin) çalışmalarına etkin katılım sağlayarak seslendirdi. TMMOB ve İKK’lerin açıklama ve duyuruları, BMO sitesi ve paylaşım ağlarımız aracılığıyla üyelerimize ulaştırıldı. 

Cumhuriyet gazetesi, meslek odalarının yasalarında değişikliğe yol açacak yasa tasarısı çalışmalarının gündeme gelmesi üzerine “Cumhuriyet, Meslek Örgütlerinin Sesi Oluyor” başlıklı bir yazı dizisi başlattı. BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS’ın konuyla ilgili yazısı, 5 Haziran 2020 Cuma günü Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

Diğer Açıklamalar

MEB’in “yazılım eğitimi” adı altında Delphi programlama dili eğitimi için yaptığı protokol üzerine, 23 Ocak 2020’de protokolün iptalini isteyen “MEB’in Teknik Liselerde “Yazılım Eğitimi” Yöntemi Çağdışıdır!” başlıklı bir açıklama yayımladık, açıklamada tüm dünya eğitimde özgür yazılımlara yönelmişken özgür olmayan yazılımların ve yazılım geliştirme ortamlarının tercih edilmesinin çağdışı olmasına dikkat çektik.

Etkinlikler

25 Şubat 2020’deki 27. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında “Susmak Bilmeden Direnmek” oturumunu Ömürhan SOYSAL yönetti. Funda BAŞARAN, Utku ÇAKIRÖZER, Gökhan CANDOĞAN, Ali Ergin DEMİRHAN konuşmacı olarak katıldılar.

2 Haziran 2020’de geniş bir çevirimiçi katılım ile Odamızın 8. Yaşını kutladık. BMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Uğur KOCAGER ile Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS‘ın açış konuşmalarıyla başlayan kutlamamıza uzaktan bağlantıyla katılan TMMOB Başkanı Emin KORAMAZ, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İPEK, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Ömürhan SOYSAL, BMO Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Funda BAŞARAN, BMO 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Birkan SARIFAKIOĞLU, değerli öğretmenlerimiz Prof. Dr. Aydın KÖKSAL, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem SAY, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi (E) Prof. Dr. Fatoş Yarman VURAL ile BMO İzmir İl Temsilciliği adına yönetim kurulu üyemiz Okan ÖZTÜRKMENOĞLU, BMO İstanbul Temsilcilik Kurulu Koordinatörü Arif CEVİZCİ, BMO Adana Temsilcilik Kurulu Koordinatörü Hilal BOĞA, BMO Samsun Temsilcilik Kurulu Koordinatörü Akın ÖMÜR duygularını paylaşarak BMO’nun kuruluşuna ve geçtiğimiz 8 yıla ilişkin anılarını aktardılar. Genel merkez ve İstanbul Temsilciliğimizde, Kovid-19 önlemlerimizi alarak az sayıda üyemizin katılımıyla simgesel kutlamalar gerçekleştirip hem Ankara hem de İstanbul’da 8. yaş pastalarımızı kestik.

BMO-Genç Etkinlikleri

30 Ocak 2020’de StajYeri Destek Programı 2020 için başvuru tarihleri yayımlandı. Program ile birçok öğrenci stajyer arayışında olan işyerleri ile eşleştirildi ve bilgileri işyerleri ile paylaşıldı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bu yıl da BİLMÖK’e desteğimizi sürdürdük. 21-22 Şubat tarihlerinde Yeditepe Üniversitesindeki 16. BİLMÖK’te BMO standı açıldı. 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Hülya Küçükaras açış konuşması yaptı. Yönetim kurulu üyelerimiz, “Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Sorunlar” başlıklı açıkoturuma katıldılar.

Odamız, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesiyle işbirliği yaparak BMO-Genç Bursu vermeye başladı. 5 Mart 2020’de, yönetim kurulu üyelerimiz BMO-Genç bursunu alan öğrencilerle ÇYDD Ankara Şubesinde bir araya geldiler. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih dönemindeki öğrencilere yardımcı olması amacıyla 29 Temmuz 2020’de BMO Tercih Rehberi yayımlandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 28 Ağustos 2020’de ilgili bölümlere yerleşen meslektaş adaylarımızı selamladığımız “Genç Meslektaş Adaylarımıza 12 Altın Öğüt” isimli görselimiz güncellenerek paylaşıldı. 

Adana Temsilciliğimiz tarafından 6-19 Temmuz 2020 günleri arasında uzaktan erişimle çevrimiçi olarak 2 haftalık BMO-Genç Meslek Tanıtım Kampı düzenlendi. Kampta, mesleğimizin alt dallarının, konularında uzman kişilerce tanıtılmasını sağlayarak öğrencilerin mezun olduklarında hangi alanlarda çalışabileceklerine ilişkin görüş edinmelerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda çalıştıklarında nelerle karşılaşabileceklerini fark ettirmek amaçlandı.

Temsilcilikler

Adana

15 Şubat 2020’de Adana Temsilciliğimizde 13 hafta sürmesi planlanan Nesnelerin İnterneti Eğitimi başlatıldı. Fakat bu eğitim, salgın koşulları nedeni ile sürdürülemedi. 

29 Şubat 2020’de 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Küçükaras’ın katılımıyla yapılan Üye Buluşmasında BMO’nun 4. dönem çalışmaları aktarıldı; üye ve öğrenciler gelecek döneme ilişkin önerilerini dile getirdiler. 

Adana temsilciliğimiz ayrıca ayrıntıları yukarıda da değinilen 2 haftalık BMO-Genç Meslek Tanıtım Kampını çevirimiçi olarak 6-19 Temmuz 2020 günleri arasında düzenlendi.

İzmir 

7-8 Mart 2020’de İzmir Temsilciliğimizde gerçekleşen “Bilişim ve İş Hukuku Üzerine” başlıklı 2 günlük seminerde konuşmacılar Av. Eda Tanrıverdi ve Av. Barlas Ömür iş sözleşmeleri ve bilişim hukuku konularında sunumlar yaptılar. 

20 Ekim 2020’de İzmir Temsilciliği’nde yapılan devir teslim töreni ile yeni Temsilcilik Kurulu 5. Dönem çalışmalarına başladı.

10 Aralık 2020’de İzmir Temsilciliği tarafından çevirimiçi üye toplantısı düzenlendi.

İstanbul

Odamız İstanbul İl Temsilciliği ile EMO İstanbul Şubesi, 22 Temmuz 2020’de “Dijital Emek” başlıklı çevirimiçi söyleşi düzenlediler. EMO İstanbul Şubesinin YouTubekanalından canlı yayımlanan söyleşiyi Mertcan ZİLE(EMO) yönlendirdi. Ekrem GÜLTEKİN(EMO) ile bilgisayar mühendisleri Dr. Arif KOŞAR ve Dr. Tahir Emre KALAYCI’nın konuşmacı oldukları etkinlikte emeğin tarihsel ve toplumsal gelişimi aktarıldı;bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine koşut olarak emek gücünün ucuzlatılması ve ücretli olmayan emeğin sömürülmesiyle karşı karşıya kalındığı, sonuç olarak bireyselleşmenin, güvencesizliğin ve sendikasızlaşmanın arttığı dile getirildi.

1 Ağustos 2020 tarihinde, Odamızın İstanbul İl Temsilciliği, yeni yerine taşındı. Böylelikle yine Kadıköy’de, üyelerimizin kolayca ulaşabileceği yeni yerimizde etkinlik ve eğitimlerimizi rahatça yapabileceğimiz 40-50 kişilik geniş bir salonun yanı sıra ayrı bir toplantı odamız olmuş oldu.

Şanlıurfa

15 Aralık 2020’de alınan yönetim kurulu kararıyla, meslektaşımız Mehmet Melik Şanlıurfa temsilcimiz olarak atandı. Böylelikle Şanlıurfa da odamızın temsilci bulundurduğu iller arasına eklendi.

Kurullarımız 

Kovid-19 koşulları altında kurullarımız da çevirimiçi olarak toplandı. 9 Mayıs 2020 tarihinde 4. Dönemin 5. Koordinasyon Kurulu toplanırken, 22 Aralık 2020 tarihinde 5. Dönemin ilk Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Diğer

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2020 yılı süresince de üyelerimize verdiğimiz ücretsiz hukuksal destek devam etti. 

Türkiye’de teknik eleman mücadelesinin öncü örgütlerinden olan Tüm Teknik Elemanlar Derneği‘nin (TÜTED’in) yaklaşık 4 bin sayfalık arşivi, Odamızın sahipliğiyle yeniden yayınlandı (tutedarsiv.org.tr).

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası