BİLGİSAYAR/ YAZILIM/ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BÖLÜM LİSANS PROGRAMI VE MEZUNLAR İLE SON 3 DÖNEM ZORUNLU OLARAK UYGULANAN ÇEVRİMİÇİ (UZAKTAN) ÖĞRETİM HAKKINDA GÖRÜŞLERİ İÇİN SORMACA (ANKET)

Bu anket Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) tarafından bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin bölümlerinin  lisans programları, donanım alt yapısı, ayrıca içinde bulunduğumuz  salgın günlerinde zorunlu olarak uygulanan çevrimiçi / uzaktan öğretimin öğrencilerin başarı ve motivasyonu üzerine etkisi ile eğitim ortamında kullanılan yazılım ve donanım yeterliliği  hakkındaki görüşlerini saptamak  amacıyla hazırlanmıştır.

Bu çalışma kapsamında lisans programları hakkında mezun durumunda olan öğrencilerin, mezunların ve sektör yöneticilerinin (proje yöneticileri) görüşleri de alınacaktır.

Anketi yanıtlamak için 15 dk. ayırmanız yeterli olacaktır. Görüşlerinizle sağlayacağınız katkı için teşekkür ederiz. 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası