Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Bugün 98. yılını kutladığımız, nice zor şartların üstesinden gelerek kurduğumuz Cumhuriyetimiz; nesillerden nesillere aktarılarak bugünlere gelmiş, asla unutmayacağımız, unutturmayacağımız destansı tarihimizdir. Bu olağanüstü mücadele ve kazanım, eşi benzeri görülmemiş bir azim ve kararlılıkla aynı zamanda özgürlüğün değerini bilen bir halkın yılmaz iradesi ve savunması ile gerçekleşmiştir. Bu mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk ise adını tarihe yazdırmış büyük bir liderdir.

Cumhuriyetin ilanından sonra yeni kurulan Türkiye’nin eğitim, ekonomi, yönetim şekli, demokrasi mücadelesi, kadın hakları gibi alanlarda devrimsel atılımları ile geldiği nokta, kaydettiği gelişim birçok ulusa da örnek olmuştur.

Bugüne geldiğimizde ise geçmişimizi ve mücadelemizi değersizleştirmeye, unutturmaya hatta tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş saltanat ve hilafeti canlandırmaya niyetlenenlere verilecek en iyi cevap mücadelenin sürekli olduğunu unutmamak, ısrar etmek, Cumhuriyetimizi güçlendirmek olacaktır. Kurtuluş Savaşını yöneten ve bugünü inşa eden Gazi Meclis işlevsiz hale getirilerek parlamenter sistemin terk edilmesi, demokrasinin temeli olan yürütme, yasama ve yargının kuvvetler ayrılığının verdiği gücü ve dengeyi yitirmesi, karar alma sürecinin tek kişiye bağlı hale getirilmesinin yıkıcı ve olumsuz etkilerini bozulan ekonomide, emekleriyle yaşayanların yoksullaşmasında, gittikçe yozlaşan kamu düzeninde, kadın cinayetlerindeki artışta, insan haklarından vazgeçişte, adalet mekanizmasına duyulan güvensizlikte ve eğitimdeki eşitsizlikte görmek mümkün.

Bunun sonucu olarak, demokrasi, laiklik, çağdaş eğitim, bilim ve kadın hakları gibi Cumhuriyetin temel kazanımları yok edilmeye çalışıldığı gibi, devletin değerli sanayi kuruluş ve kurumları özelleştirme adına yerli ve yabancı sermayeye satılmış, maden ve enerji yatırımları bahane edilerek doğa acımasızca yok edilmiştir.
Ülkenin genel yönelimi ve yönetimi bilimin ışığından uzaklaştıkça, akla değil hurafelere ve komplo teorilerine prim verdikçe, insanların inançlarının üzerinden oyun kuruldukça geleceğimizin garantisi olan gençlerimize verecek bir işimiz, sosyal güvencemiz, gelecek hayalimiz, parlak bir ülke hedefimiz ve en önemlisi umudumuz kalmaz, onları kaybederiz.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönümünü böyle bir tablo ile kutlamanın acısından ancak onun özündeki demokrasinin yeniden inşa edilmesi için canla başla, akıl ve bilimle birlikte çalışarak kurtulabiliriz. Bizi daha nice coşku ile kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramları beklemektedir.

Cumhuriyeti miras aldık, onu daha güçlenmiş ve büyümüş olarak sonraki nesillere yine bizler miras bırakacağız.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak emeğe, demokrasiye, laik değerlere bağlılığımızla; daima bilimin ışığında, barıştan yana ve toplum çıkarlarını gözeten mühendislik anlayışımızla bu mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulayarak Cumhuriyet Bayramınızı kutlarız.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
5. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası