YENİ MEZUN VE MEZUN DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN LİSANS PROGRAMLARI İLE SON 3 DÖNEM ZORUNLU OLARAK UYGULANAN ÇEVRİMİÇİ (UZAKTAN) ÖĞRETİM HAKKINDA GÖRÜŞLERİ İÇİN SORMACA (ANKET)

Bu anket Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) tarafından bilgisayar , bilgisayar bilimleri , bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri , bilgisayar ve kontrol yazılım bilişim sistemleri , yazılım ve bilişim mühendisliği yeni mezun ve son sınıf öğrencilerinin lisans programları ile son 3 dönem zorunlu olarak uygulanan çevrimiçi (uzaktan) öğretim hakkındaki görüşlerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca lisans programları hakkında mezunların . ( nokta yerine virgül) öğretim üyelerinin ve sektör yöneticilerinin (proje yöneticileri) görüşleri de alınacaktır.
Anketi yanıtlamak için 15 dk. ayırmanız yeterli olacaktır. Görüşlerinizle sağlayacağınız katkı için teşekkür ederiz.