BMO’ya Üyelik İşlemleri Hakkında Meslektaşlarımıza Duyuru ve Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız,

Son günlerde, özellikle sosyal medyada bazı meslektaşlarımız tarafından yapılan paylaşımlarda Odamızın yapılan üyelik başvurularını reddettiğine dair iddialar öne sürülmektedir. Yanlış bilgiler içeren ve Odamızı hedef gösteren bu kötü amaçlı paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135. maddesi ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca kurulmuş bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları bünyesinde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, ilgili yasalar ve BMO Ana Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyet gösterir. Buna göre Türkiye’de mesleklerini icra eden bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisleri Bilgisayar Mühendisleri Odasına üye olurlar.

İlgili yasalar ve BMO Ana Yönetmeliği gereğince, üyelik başvurusunun gerekli başvuru belgeleriyle birlikte BMO birimlerine ya da temsilcilerine şahsen yapılması gerekmektedir. Oda birimleri, Ankara’da bulunan Genel Merkez ofisi ile İstanbul ve İzmir’de bulunan temsilcilik ofisleridir. Ayrıca Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Şanlıurfa’da BMO Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş temsilcilik kurulları ve il temsilcilerimiz görev almaktadırlar.

İlgili yasalar ile BMO Ana Yönetmeliğine uygun olmayan üyelik başvuruları, hukuka uygunluk açısından zorunlu olarak reddedilmekte ve bu başvuruları yapan meslektaşlarımıza gerekli açıklamalar yapılmakta, bu meslektaşlarımız üyelik başvurularını yapabilecekleri birimlerimize yönlendirilmektedir. Ne yazık ki üyelik başvurusu yapmak isteyen bazı meslektaşlarımızın bazı gruplar tarafından yanlış olarak yönlendirildiklerine ve doğru olmayan yöntemlerle yaptıkları başvuruların reddedilmesi yüzünden Odamıza tepki gösterdiklerine tanık olmaktayız. Oysa bu tepkilerini yöneltmeleri gereken yer kendilerini yanlış şekilde yönlendiren gruplardır. BMO web sitesinde yer alan başvuru koşullarına uygun olarak üyelik başvurusu yapmış olan tüm meslektaşlarımızın başvuruları kabul edilerek Odamıza üyelik kayıtları yapılmaktadır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 5. Dönem Yönetim Kurulu olarak, önceki dönemlerde olduğu gibi mesleğimizin ve meslek odamızın gelişmesi için çalışmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Bu kapsamda en çok önemsediğimiz başlıklardan biri olan BMO örgütlülüğünün büyümesi için yaptığımız çalışmalarla yeni meslektaşlarımıza ulaşıyor, Odamızın büyümesi ve her gün yeni meslektaşlarımızın aramıza katılmasına çaba gösteriyoruz. Henüz Odamıza üye olmamış tüm meslektaşlarımızı bir kez daha Odamıza üye olarak mesleğimiz ve meslektaşlarımız için birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
5. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası