Öyle Bir Yıl Olsun Ki…

Özgürlüğe, kardeşliğe, adalete, saygı ve sevgiye, en çok da birbirimize hasret; kimimiz için bitmek bilmeyen, kimimiz için göz açıp kapayana kadar geçip giden ancak heyecanımızı, umudumuzu, hayallerimizi ve aydınlık bir geleceğe olan inancımızı hiçbir zaman tüketmediğimiz bir yılı daha geride bıraktık.

10 yıl önce emekle, mücadeleyle ve dayanışmayla nice zorlukları aşarak kurduğumuz; sadece mesleğimizin değil ülkemizin de aydınlık yüzü olan Bilgisayar Mühendisleri Odamızın kurulduğu gündeki aynı heyecanı ve kararlılığı yüreklerimizde taşıyarak yeni bir yıla giriyoruz. Yaşadığımız tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen birliğin ve dayanışmanın en büyük güç olduğunu bilerek emin adımlarla aydınlık bir geleceğe doğru yürüyoruz.

Şiddete, eşitsizliğe, yoksulluğa, haksızlıklara karşı barışın, kardeşliğin ve adaletin sesini yükseltiyor; bizi biz yapan değerlerimizden, ülkemizden ve birbirimizden koparmaya çalışan karanlığa karşı büyüttüğümüz ışığın peşinden yürüyoruz.

Yeni yıl;

  • özgürlük nedir tadına varamadan büyüyen bir neslin özgürlüğün tadını doya doya yaşadığı bir yıl olsun,
  • haksızlıklardan yılan, adaleti bulamayan bir neslin adalete kendileri gibi inandığı bir yıl olsun,
  • eğitimden mahrum kalan, hayata eşit şartlarda başlayamayan, çareyi ülkesini terk etmekte gören bir neslin geleceği yaratacak imkanlara kavuştuğu bir yıl olsun,
  • saygı görmeyen, ötekileştirilen, sevgisine, sevincine engel konulan bir neslin değer gördüğü, insan olmanın değerini yaşadığı ve yaşattığı bir yıl olsun,
  • her fırsatta sesi kısılan, söz söyletilmeyen bir neslin cesaret ile sesini yükselttiği, sesinin duyulduğu bir yıl olsun,
  • barışa ve kardeşliğe hasret bu toprakların barışa özleminin bittiği, dünyada barışın hakim olduğu bir yıl olsun.

Yeni yıl hep birlikte kazanacağımız bir yıl olsun…

Bilgisayar Mühendisleri Odası
5. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası