Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 15-16 Ocak 2022’de Düzenleniyor

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK), 15-16 Ocak 2022 Cumartesi-Pazar günleri çevrimiçi gerçekleştirilecek. Odamızın geleneksel olarak her dönem düzenlediği BMK’nin 2021 yılının sonuna doğru yapılması planlanmıştı; ancak BMK Düzenleme Kurulu tarafından bu dönemki kurultayımızın, Kovid-19 salgını ve etkilerinden ötürü Ocak 2022 içinde çevrimiçi düzenlenmesi hepimizin sağlığı açısından daha doğru bulundu.

İş yaşamındaki bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri mühendisleri ve meslektaşlarımızla, BMO’nun kapsamına giren mühendislik dallarındaki öğrencileri odağına alan kurultayda, mesleğin bugününe ve geleceğine ilişkin konuların irdelenmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, sorun ve beklentiler için çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanıyor.

Odamıza bağlı mühendislik disiplinlerindeki eğitim, çalışma koşulları, mesleki denetim, toplumsal sorumluluklarımız ve mesleki örgütlenme, güncel bilişim teknolojileri ve geleceğin mühendisliği gibi mesleğimize ve meslektaşlarımıza özgü konuların tartışılacağı kurultayın sonuçları, Bilgisayar Mühendisleri Odasının öncelikli hedef ve stratejileri saptanmasında yol gösterici olacak.

Bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bilişim mühendislerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin, bilim insanlarının, sektör temsilcilerinin bir araya geleceği etkinliğin düzenleme çalışmaları, BMO’nun genel merkez ve temsilciliklerinden üyelerimizin oluşturduğu Düzenleme Kurulunca yürütüldü. Kurultayın yapısı, içeriği, tartışılacak konuların kapsamı, oturumların yönetici ve konuşmacıları ise öğretim üyelerinin ve bilişim kesiminde uzun yıllardır emek veren meslektaşlarımızın yer aldığı Danışma Kurulunun önerileri ve yönlendirmeleriyle belirlendi.

Etkinlikte, katılımcıların ilgisini çekebilecek ve meslek/meslektaş sorunlarını görünür kılacak oturumların yanı sıra, çağrılı konuşmacıların ufuk açıcı seslenişlerine, tartışmacıların düşüncelerini özgürce dile getireceği açıkoturumlara yer veriliyor.

Heyecan verici bir buluşma ve dayanışma ortamı yaratarak özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde bilişim kesimine yönelik somut, uygulanabilir çözümler üreteceğimiz Bilgisayar Mühendisleri Kurultayında mesleğimize emek veren hocalarımız ve konuklarımızla, üyelerimizle, meslektaşlarımızla, öğrencilerle bir arada olmayı diliyoruz.

15-16 Ocak 2022 Cumartesi-Pazar günleri Odamızın YouTube kanalından canlı yayımlanacak olan Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı ile ilgili ayrıntılı bilgileri, kurultay izlencesini (program), konuşmacı ve oturum bilgilerini kurultayın web sitesinden inceleyebilirsiniz.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası