BMO 6. Olağan Genel Kurulu İstanbul Seçim Bölgesi Delege Seçimleri

Mart 2022 içinde gerçekleştirilecek Bilgisayar Mühendisleri Odası 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak  İstanbul Seçim Bölgesi  delegelerini belirlemek  amacıyla 12-13 Şubat 2022 Cumartesi-Pazar günleri aşağıdaki gündemle “BMO İstanbul İl Temsilciliği Osmanağa Mah. Serasker Cad. No. 35/3 Kadıköy–İSTANBUL” adresinde delege seçimleri yapılacaktır.

Delege seçimleri, 12 Şubat 2022 Cumartesi günkü toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı gündemle 19-20 Şubat 2022 Cumartesi-Pazar günleri “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği Rıhtım Cad. İskele Sok. No. 27 Kadıköy- İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM
    1. Gün (13.00)
           1) Açılış
           2) Divanın Seçilmesi
           3) Saygı Duruşu
           4) Asıl ve Yedek Delege Adaylarının Belirlenmesi
    2. Gün (09.00-17.00)
           Seçimler

Seçim Bölgeleri: https://www.bmo.org.tr/2022/01/21/delege-secimleri-icin-secim-bolgeleri-2/

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası