Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

Sevgili Meslektaşlarımız,

2022 yılı meslektaşlarımız, ülkemiz ve dünya açısından sıkıntılı ve zor bir yıl oldu.  Pandemi, savaş ve ekonomik kriz koşullarında her geçen gün artan yüksek enflasyon, geniş kitleleri hayat pahalılığı, güvencesizleşme ve yoksullaşma ile karşı karşıya bıraktı. Cebimizdeki paranın her gün değersizleştiği, en temel demokratik hakların kullanımının engellendiği, zorbalığın, hukuksuzluğun ve eşitsizliğin her geçen gün arttığı, kadın cinayetlerinin, maden katliamlarının,  çocuk tacizlerinin adeta sıradanlaştığı bir ülkede yaşamanın zorluklarına hep beraber katlanmaya devam ettik.

Odamızın 10. kuruluş yılını kutladığımız 2022 yılında, TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bu zor koşullarda mücadelemizi meslek, meslektaş ve toplum sacayağı üzerinde yürüttük. 6. Dönem Yönetim Kurulu olarak toplumun özgür haber alma hakkını ve sansürsüz, herkes tarafından erişilebilir İnternet’i savunduk, meslek alanlarımızı ve meslektaşlarımızın haklarını koruma ve geliştirme mücadelemizi en iyi şekilde sürdürmeye çalıştık.

“Dezenformasyonla mücadele yasası” adı altında gündeme gelen İnternet’i ve sosyal medyayı zapturapt altına almayı hedefleyen yasaya meclis görüşmelerinde, basın açıklamalarında karşı çıktık, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeyi amaç edindik. Yasanın geç de olsa yürürlüğe girmesine engel olamasak da uygulamaları izlemeye devam edeceğiz.

Benzer şekilde, en temel hukuk kurallarının ayaklar altına alındığı Gezi davasında, TMMOB bünyesinde birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın ve diğer dostlarımızın haklarını savunduk, TMMOB tarafından düzenlenen Adalet nöbetlerine etkin katılım sağladık. Gezi davası ve diğer hukuksuz davalarda yargılanan herkesin adil yargılanma hakkını savunmaya, onlarla dayanışmaya bu yıl da devam edeceğiz.

2020 yılında duyurulan “1 milyon yazılımcı” projesinin meslek alanımıza ilişkin nitelik sorununu daha da derinleştirdiğini, diplomalarımızı değersizleştireceğini ifade etmeye bu yıl da devam ettik. Her yıl 13.000 öğrencilik kontenjana sahip olan bilgisayar mühendisliği ve eşdeğer mühendislik bölümlerinden mezun arkadaşlarımız ve meslek alanımıza dönük yetiştirilen ön lisans seviyesindeki okullardan mezun binlerce gencin istihdamında sıkıntılar yaşanıyorken, bu projenin hayal satmaktan öteye geçemeyeceğini kamuoyuna duyurmayı borç bildik.

Üniversite tercih döneminde yaptığımız tanıtıcı çalışmaların da etkisi ile meslek alanımıza giren bölümlerin puanı oldukça yükseldi, bu bize geleceğin Türkiye’sinde bilişim alanında çalışan meslektaşlarımız konusunda umut verdi. Öte yandan sayıları giderek artan bölümler arasındaki dengesizliğe her vesile ile değinmeye, nitelikli mühendislik eğitiminin önemine vurgu yapmaya devam ettik, edeceğiz. Nitelikli personelin yurtdışına göç ederek, ülkemizin bu değerli insan kaynağından yoksun kalmasının sakıncalarını her platformda dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

Meslek alanımıza ilişkin yapılan tanımlamalarda lisans eğitiminin yok sayılmasına karşı çıktık, yapay zekâ, büyük veri, blok zinciri v.b. uygulamalarda yapılan meslek tanımlarında meslektaşlarımızın çalışma hakkını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Öncelikle kamu bilişim uygulamalarından başlayarak mesleki denetim süreçlerinin odamızın vereceği eğitimlerle meslektaşlarımız tarafından yürütülmesi için BMO Akademi projemizi ortaya koyduk, genel kurulumuzdan aldığımız yetki ile 2023 yılı içinde bu yoldaki adımlarımızı hızlandıracağız.

Her geçen gün gelişen teknolojinin üreticileri ve uygulayıcıları olan meslektaşlarımıza dönük hizmet içi teknik eğitimlerimiz gelecek sene de artarak devam edecek. Teknik eğitimlerin yanı sıra iş hayatına ve sosyal alana dönük olarak bilgilendirme amaçlı seminerlerimizi de sürdüreceğiz. Bu kapsamda iş hayatında hukuki haklarımız, bilişim çalışanları için iş güvenliği ve sağlık, bilişimciler için vergi ve muhasebe mevzuatı gibi konuları ele alacağız. Kadına dönük eşitsizliklerin giderek arttığı ülkemiz için kritik önemde olan toplumsal cinsiyet eğitimlerini tarihsel arka planını da ortaya koyarak vermeyi sürdüreceğiz.

Meslektaşlarımızın iş yaşamında yaşadığı sıkıntılara karşı hukuki danışmanlık hizmetimizi bu yılda da sürdürdük. İşyerlerinde yaşanabilecek düşük ücret, ücretsiz fazla mesai ve bezdiri (“mobbing”) gibi çalışma barışını dinamitleyen uygulamalara karşı  ücretli çalışan meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Buna ek olarak ekonomik krizin etkisi ile maddi olarak yetersiz hale gelen TUBİTAK proje desteklerinde enflasyon farkının uygulanması için yaptığımız başvuru sonucunda, bu konudaki taleplerin ekonomik koşullar çerçevesinde değerlendirileceğine ilişkin bilgi tarafımıza ve ilgili kuruluşlara iletildi. Bu konudaki uygulamayı takip etmeye devam edeceğiz.

Her yeni yıl, mutlaka hepimiz için yeni ümitleri ve daha iyi bir gelecek için kurduğumuz düşleri içinde barındırır. Bu mesleğe, bu ülkeye ve dünyaya ilişkin düşlerimizi gerçek kılmak için TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, sizlerden aldığımız güce ve Anayasa’dan aldığımız yetkiye dayanarak 2023 yılında da meslektaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Yeni yılın, geçtiğimiz yıllardan gerçekten farklı, yepyeni bir yıl olması ancak her birimizin destekleri ile mümkün olacak, her bir katkı umudumuzu artıracak, mücadele gücümüzü çoğaltacak.

2023 yılının özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesinde kazanımlar elde ettiğimiz, mesleğimizin saygınlığının arttığı, meslektaşlarımızın demokratik, laik ve barış içindeki bir ülkede mesleklerini severek yürüttükleri bir yıl olmasını ve tüm dünyaya mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyor, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası