TMMOB YK Başkanı Emin Koramaz: “Uzaktan Değil, Güvenli Ortamlarda Yüz Yüze Eğitim İstiyoruz!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan üniversitelerde “uzaktan eğitim” kararına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Şubat 2023 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

UZAKTAN DEĞİL, GÜVENLİ ORTAMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM İSTİYORUZ!

Yaşadığımız onca felaketten ders almayan siyasi iktidar, bilimsel doğruları ve uzman görüşlerini yok sayan, dayatmacı anlayışında ısrar etmeye devam ediyor. Tek adam rejiminin bu anlayışı yaşadığımız bu olağanüstü günlerde sadece afetten etkilenen depremzedelerin yaşamlarını değil, tüm ülkenin geleceğini tehdit edecek sonuçlar yaratıyor.

Yaratacağı toplumsal sonuçları gözetmeyen “ben bilirimci” anlayışın son örneklerinden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, Üniversitelerde 2022-2023 Bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla sürdürüleceği kararı olmuştur. Karar süreçlerine karardan etkilenecek kesimleri dahil etmeden, kurumların tecrübelerini göz ardı ederek ve bilimsel gerçekleri görmezden gelerek verilen bu kararın eğitimdeki sorunları derinleştireceği gibi, üniversitede öğrenim gören gençlerimizi sosyal ve psikolojik olarak da olumsuz etkileyeceği açıktır.

Depremzedelerin yükseköğretim kurumlarındaki yurtlara yerleştirileceği gerekçesiyle alındığı ifade edilen bu karar, siyasi iktidarın afetler karşısında ne kadar hazırlıksız olduğunun itirafı niteliğindedir. Siyasi iktidarın hazırlıksızlığının ve kurumlardaki liyakatsizliğin bedelini üniversite öğrencilerine ödetmeye çalışmak, öğrencileri yurtlarından ve eğitim gördükleri kentlerden ayırmaya çalışmak böyle bir ortamda gençlere yapılacak en büyük kötülüktür.

Başta mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinleri olmak üzere, laboratuvar ve uygulama gerektiren pek çok bölümde yürütülen “uzaktan eğitim” yönteminin ne denli yetersiz kaldığı pandemi döneminde yaşadığımız tecrübelerde açığa çıkmıştır. Bu kararla birlikte 2019 yılında üniversiteye başlayan bir genç, eğitiminin 2,5 yılını uzaktan eğitimle geçirmiş olacaktır. Yakın geçmişte üniversite ortamından uzaklaşmak zorunda kalan gençlerimizi bir kez daha üniversite ortamından kopartmak hem pedagojik hem eğitsel hem de sosyal olarak bir kuşağın geleceğin gölge düşürmek anlamına gelecektir. Uzaktan eğitim kararı, dayanışmaya, sosyalleşmeye, birbirimizle insani temaslarımızı arttırmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bu gerçeği yok sayan ve daha büyük olumsuz sonuçlara zemin hazırlayan bir karardır.

Üniversitelerin sadece eğitim-öğretimin yapıldığı değil, öğrencilerin hayata hazırlandığı sosyal ilişkilerin ve dayanışma bağlarının kurulduğu yerler olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Üniversitelerde uzaktan eğitime gerekçe olarak gösterilen KYK yurtlarının boşaltılması ihtiyacı yerine ülke genelinde pek çok kurumun sosyal tesislerinin ve misafirhanelerin, boş durumdaki milyonlarca dairenin ve milyonlarca kişi kapasiteli otellerimizin kullanıma açılması çok daha akılcı ve uygulanabilir tedbirlerdir.

Ülkemizin ve öğrencilerimizin geleceğini gasp eden uzaktan eğitim kararından derhal vaz geçilmelidir. Deprem bölgesindeki öğrencilerin güvenli bölgelerdeki üniversitelerde eğitim olanağı yaratılarak en kısa zamanda tüm öğrencilerimiz için güvenli ortamlarda yüz yüze eğitim başlatılmalıdır.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası