23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUZ

Bugün; ulusal egemenliğimizin en önemli simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yılını kutluyoruz. TBMM bu yüz üç yıllık dönemde nice çetin sınavları başarı ile atlattı. Kuruluşundan itibaren geçen üç senelik dönemde, Kurtuluş Savaşı’nı başarı ile sonuçlandırdı, egemenliğin millette olduğunu saltanatı kaldırarak gösterdi, en sonunda rejimi adı ile tescil ederek Cumhuriyeti ilan etti. Bu zor günlerde neredeyse bütün ülke işgal halindeyken dahi yetkilerini tek adama devretmeyi düşünmedi, bu yöndeki yaklaşımlara set çekti. Çok partili sisteme geçişin ardından birçok kez darbelerle, muhtıralarla, olağanüstü rejimlerle çalışması kesintiye uğrasa da, kürsü dokunulmazlığı fiziki saldırılarla, hukuk dışı fezlekelerle zedelense de yine de toplumun sorunlarına çözüm aradığı odak olmayı sürdürdü.

Ancak 2017 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile Meclis’in başta bütçe yapma olmak üzere pek çok yetkisi tek kişiye devredildi. Yürütmeyi denetleme kanalları kısıtlandı; bakanlar Meclis’e ve dolayısıyla tüm halka değil, sadece kendilerini seçen Cumhurbaşkanına karşı sorumlu hale getirildi. Toplumun geleceğine yön verecek yasaların yerine kararnameler geçirildi; birliğimize bağlı odaların mesleki denetim yetkileri de dahil olmak üzere tüm denge ve denetim mekanizmaları yok edilerek, adım adım gerçek bir vesayet rejimi oluşturuldu.

Yaşadığımız büyük deprem felaketinde de ortak aklın ve kurumsallaşmanın yerine tek adam rejiminin getirilmesinin sonuçlarını acı bir şekilde gördük. Şehir planlamadan jeolojik etütlere, yapı denetiminden iletişime her alanda bilimsel denetimden kaçan, demokratik olgunluktan uzak yaklaşımlar yaşadığımız felaketin yarattığı sıkıntıları çok daha artırdı. En basit konularda dahi karar vermekte zorlanan yöneticiler ve kurumlar deprem bölgesine erken müdahale edilmesine engel oldu, can kaybının artmasına yol açtı. Yurttaşlarımız tek adam rejiminin sonuçlarını ekonomik krizden sonra deprem felaketinde de bedeller ödeyerek yaşamak zorunda kaldı.

Depremde en çok acı çekenler de kuşkusuz bu bayramın hediye edildiği çocuklar oldu. Deprem bölgesindeki pek çok çocuğumuz yakınlarını kaybetti; barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi en temel haklarına ulaşamaz duruma geldi. Çalışmak zorunda kalan, istismara uğrayan, evlendirilen, öldürülen çocuklara yenileri eklendi.

Bu kötüye gidişi değiştirip haklarımıza ve ulusal egemenliğimize sahip çıkmak; umudun, özgürlüğün, gülmeyi bilen çocukların ülkesini kurmak ancak hepimizin çabaları ile mümkün. Bu çabanın meslek alanımızdaki temsilcisi Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Bizlere hayatın her alanını anlama ve dönüştürme becerisi sunan mesleğimizden aldığımız gücü daha özgür, adil ve demokratik bir ülke ve dünya için kullanmak yolundaki kararlılığımızı bu vesile ile bir kere daha ifade ediyoruz.

“Hani şimdi biz
İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar
Işıklı maviliklere süreceğiz”

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası