Dayanışmayla, Mücadeleyle, Umutla Bir Araya Geliyoruz: Yaşasın 1 Mayıs!

137 yıl önce işçilerin 8 saatlik iş günü mücadelesinden doğan ve tüm dünyada emekçilerin hak arayışının simgesi olan 1 Mayıs, ülkemizde de on yıllarca süren mücadelelerin bir kazanımı olarak resmi olarak kutlanmaktadır. Gerek birliğimiz TMMOB, gerekse Odamız bünyesinde yapılan çalışmalar gösteriyor ki meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunu emeğiyle geçinenler oluşturuyor. Dünyanın her yerinde çarkları döndüren, üretimi gerçekleştiren emekçilerin önemli bir kısmını mühendisler olarak bizler oluşturuyoruz. Son yıllarda her sektörde kullanımı artan, birçok sektörde üretimin olmazsa olmazı haline gelen bilişim teknolojilerini geliştiren bilgisayar mühendisleri ve bilişim emekçileri olarak da yaşadığımız dünyanın ve ülkemizin her alanda gelişimine katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla hem bir bayram olarak kutlamak, hem de ürettiğimiz zenginliklerden hak ettiğimiz payı almak ve tüm emekçilerin insanca çalışma koşullarına kavuşma mücadelesine omuz vermek için 1 Mayıs’ı umutla karşılıyoruz.

1 Mayıs, anma günüdür. Dünyada ve ülkemizde emekçilerin haklarını savunurken canlarını verenler ile emeğiyle geçinmeye çalışırken iş cinayetlerine kurban gidenleri anarız her sene. Bu sene de başta 1 Mayıs 1977’de katledilen emekçiler olmak üzere emek mücadelesinde yitirdiklerimizi ve başta meslektaşımız Efe Demir olmak üzere çalışma koşulları yüzünden yaşamını yitiren emekçileri anacağız. Elbette, 6 Şubat 2023 günü gerçekleşen depremler nedeniyle yitirdiğimiz on binlerce canımızı da unutmayacağız.

1 Mayıs, dayanışma günüdür. Bizleri birbirimizle rekabet etmeye zorlayan bu çarpık sisteme inat birbirimizle dayanışmak için yan yana geleceğiz. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadeleyi büyüttükçe daha çok meslektaşımızla dayanışma içinde olacağız. Gözü doymaz kâr hırsıyla emekçileri ve yurttaşlarımızı sömüren sermayeyle değil; yurttaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için gece gündüz çalışan meslektaşlarımızla dayanışacağız. Ülkece yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası yükselen toplumsal dayanışmaya omuz vermeye devam edeceğiz.

1 Mayıs, hasret günüdür. Yaşamı var eden emekçilerin hak ettiklerini elde edebildikleri, bir grup sermayedarın arsızca kâr etmesi için derinleştirilen sömürünün sona erdiği, müteahhitlerin cebine birkaç milyon lira fazla girsin diye çürük binalarda barınmak zorunda bırakılan on binlerce yurttaşımızın ölmediği, çocuklarımızın sokaklarda neşeyle oyunlar oynadığı, gençlerimizin geleceğe güvenle ve özgürce bakabildiği bir ülke ve dünyaya; güneşli, güzel günlere olan hasretimizin günüdür.

1 Mayıs, mücadele günüdür. Kentleri ve doğayı betona boğanlara, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçilerin millî gelirden aldığı payı %25’e düşürenlere, kadınların özgürce yaşama hakkına göz dikenlere, yargıyı siyasallaştırıp adaleti mumla aranır hâle getirenlere, eğitimi dinselleştirip bilimi müfredattan çıkarmaya çalışanlara, doğal afetleri felakete çevirip afet sonrası yardım götürmek yerine afetzedelere çadır satanlara, deprem sonrası insanların yardımlaşma ve dayanışmayı örgütlediği sosyal medyayı engelleyenlere karşı insanca çalışma ve yaşama koşullarını yılmadan savunan milyonların mücadelesinin günüdür.

1 Mayıs, umudun günüdür. Son yıllarda ülkemizde yaşayan milyonlarca yurttaşımızın umudu başını güvenle sokabileceği bir eve, her gün ölüm riskiyle karşılaşmadan karnını doyurmaya yetecek bir gelir elde edebileceği güvenceli bir işe kavuşmaktan öteye gidemiyor. Oysa bu en temel hakların ötesinde özlemini duyduğumuz adalete, eşitliğe, barışa, özgürlüğe, kardeşçe bir arada yaşadığımız bir ülke ve dünyaya kavuşma umudumuzu tazeleyen gündür 1 Mayıs.

Bizler, bu umudu ve dayanışmayı büyütmeye; bilimi ve tekniği sömürgenlerin değil emekçi halkımızın yararına kullanma mücadelesini sürdürmeye kararlıyız. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek 14 Mayıs seçimlerine giderken umudumuz ve kararlılığımız daha da büyüyor. Güneşli, güzel günlere ulaşmak için hep birlikte mücadeleyi büyütmek; adalet, eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin egemen olacağı, emeğimizin karşılığını alacağımız ve elbirliğiyle kuracağımız aydınlık geleceğe kavuşma özlemimizi haykırmak için tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı 1 Mayıs’ta meydanlara davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası