Son Vergi Artışları Üzerine Kamuoyuna Duyuru

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından 07.07.2023 tarihinde çıkarılan kararname ile Katma Değer Vergisi başta olmak üzere pek çok vergi oranlarında değişiklik yapılarak söz konusu oranların 10.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu vergilerde artış, zaten ağır ekonomik koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca vatandaşımızın geçim sıkıntısını derinleştirecek, vergi sistemimizdeki adaletsizliği bir üst düzeye taşıyacaktır. Etkin ve adil bir vergi sistemi oluşturmak ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile toplanan vergilerin ne şekilde harcandığının vatandaşlar tarafından kolayca sorgulanabildiği demokratik denetim sistemleri oluşturmak yerine, herkesin tükettiği temel gereksinim maddelerine uygulanan vergi artışlarıyla siyasi iktidar, adeta “vur abalıya” anlayışıyla hareket etmektedir.

Vergi artışlarının temelinde yer alan ekonomik yaklaşımın topluma ödeteceği bedellere ek olarak, artışların yürürlüğe konulma şekli de mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından ciddi sorunlar barındırmaktadır.

  1. Söz konusu değişiklikler etkilenen bilgi sistemlerinde pek çok güncelleme gereksinimini beraberinde getirmektedir. Kararnamenin yayımlanması ve yürürlüğe girmesi arasında sadece 1 (bir) iş günü bulunmaktadır. Oysa uygulama geliştirme standartlarına göre bu tip sistem değişikliklerinin etkilerinin analiz edilmesi, gerekiyorsa yeni tasarımların, uygulama değişikliklerin ve testlerinin yapılmasına ihtiyaç vardır ve bu kadar dar bir zaman aralığı içinde bu geliştirmelerin yapılması ancak ciddi bir emek gücüne ihtiyaç duyularak mümkün olabilir. Bu değişikliklerin bilimin ve mesleğimizin gereklerine uygun olarak yapılması için gerekiyorsa meslek kuruluşlarından bilgi alınarak, makul sürelerinin belirlenmesi ve yürürlüğe giriş sürelerinin buna göre duyurulması gerekmektedir.
  2. Bütün hayatın bilişim sistemleri ile düzenlendiği bankacılık, sağlık ve daha pek çok alanda da geçmişte bu tip uygulama değişikliklerine gidilmiş ve bu kararlar alınırken bilgi sistemlerine etkilerinin dikkate alınması bir yana, değişikliklerin uygulamalara yansıtılması için son derece kısıtlı zamanlar tanınmıştır. Söz konusu sistem güncellemelerinin bu kadar dar zamanlarda tamamlanmasından kaynaklanabilecek hataların ülkeye bedelleri çok ağır olacak, sistemlerde meydana gelecek bu tip sıkıntıların telafisi çok daha zor ve uzun bir süreç gerektirecektir.
  3. Benzer güncellemelerin, bugüne kadar en azından çok büyük çapta sıkıntılar olmadan dünya standartlarına göre çok kısa sürelerde gerçekleşmiş olması, büyük oranda meslektaşlarımızın yaptığı özverili çalışmalar sayesinde olmuştur. Çalışma günleri ve saatleri dışında kalan zamanları kullanarak yapılmak zorunda bırakıldıkları bu çalışmalar, hem fazla mesai ücreti ödenmeksizin hem de ciddi bir zaman baskısı altında manevi zorluklar da yaşatılarak tamamlatılmaktadır. Planlamaların hafta sonları, resmi tatiller ve mesai saatleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini, zorunlu durumlarda da her çalışana fazla mesai ödemesinin gerçekleştirilmesinin adaletin gereği olduğu kadar kanuni bir zorunluluk olduğunu da bu vesile ile hatırlatmak isteriz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası