Bilgisayar Mühendisliği ve Bağlı Disiplinler Standartlar Çerçevesi

Değerli Meslektaşlarımız,

Mesleğimizin ülkemizde ve dünyada hayatın her alanına olan etkisinin gün geçtikçe arttığı tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Meslektaşlarımızın kuruluşunda farklı roller üstlendiği sistemler olmadan sağlık, eğitim, ticaret, finans ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinin neredeyse olanaksız olduğu artık herkes tarafından kabul görüyor. Küresel salgın döneminde de bilişim sistemleri; yazılım, donanım ve ağ bileşenleri ile gündelik hayatımızın aksamadan sürmesinde önemli işlevler üstlendi. Geleceğin dünyasında belirleyici rol oynayacağı ortaya çıkan yapay zekâ uygulamalarıyla pek çok mesleğin tarihe karışacağı, pek çoğunun da büyük oranda dönüşeceği artık görünür bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor.

Günümüz dünyasında böyle bir kavşak noktasında bulunan bilişim sistemlerinin geliştirilmesinde iş, işlem ve süreçlerin mesleki standartlara uygun şekilde yürütülmesinin önemi kendini her geçen gün gösteriyor. Meslektaşlarımızın ve diğer bilişim çalışanlarının bu konuda göstereceği özenin, sistemlerin sürekliliğinin sağlanması, kişilere bağımlılığının azalması ve ortaya çıkabilecek sorunlara müdahale yeteneklerinin artırılmasında çok kritik olduğu açık bir gerçek. Bunun yanında mesleki standartlara uygun olarak geliştirilen bilişim sistemlerinin, bu sistemleri kullanan tüm yurttaşlar için de hem kamu kurumlarından, hem özel sektörden daha etkin, eşit ve şeffaf biçimde hizmet almanın, dolayısıyla demokrasinin güvencesi olduğunu da eklememiz gerekiyor.

Tüm canlıların yaşam haklarına, cinsiyet eşitliğine, doğaya ve çevreye duyarlı ürün ve hizmetler geliştirmenin de esasları söz konusu standartlarda farklı bağlamlarla yer almaktadır. Dolayısıyla bilişim alanı mesleki standartları, yeryüzünde kardeşçe yaşamın ipuçlarını içinde barındırması yönünden de dikkate değer bir önem taşıyor.

Bütün bu gerekçelerden hareketle Odamızın Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan “Bilgisayar Mühendisliği ve Bağlı Disiplinler Standartlar Çerçevesi” dokümanıyla meslek alanımızdaki standartlar toplu olarak ortaya konmaktadır. Söz konusu standartlar aynı zamanda Odamızın kuruluşundan bu yana takipçisi olduğu mesleki denetim uygulamalarına da girdi oluşturacaktır. Siyasi iktidar tarafından TMMOB ve bağlı odalarının yetkileri gasbedilerek gündemden çıkarılmaya çalışılan kamu adına mesleki denetimin ne derece kritik olduğunu, başta son deprem felaketi olmak üzere pek çok doğal afette, iş cinayetlerinde ve yaşamın pek çok alanında üzülerek görüyoruz. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak kamusal denetimin meslektaşlarımız tarafından yürütülmesi mücadelesinde kararlı olduğumuzu bu vesile ile bir kere daha duyurmak isteriz.

Bu dokümanın oluşturulmasında büyük emekleri bulunan Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonumuzun tüm üyelerine teşekkürü borç biliyor, ilerideki çalışmalarında başarılar diliyorum.

Cem Nuri ALDAŞ

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Temmuz 2023

Bilgisayar Mühendisliği ve Bağlı Disiplinler Standartlar Çerçevesi

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası