Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı Başladı

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) olarak her dönem bir kez düzenlediğimiz Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın dördüncüsü, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesinde başladı. İlkini 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesinde, ikincisini 2019 yılında Hacettepe Üniversitesinde, üçüncüsünü ise küresel Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi ortamda düzenlediğimiz kurultayımızın dördüncüsünde bir kez daha üyelerimiz ve meslektaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içinde, “Cumhuriyetimizin 100. Yılını Kutlarken Toplum ve Bilişim” temasıyla düzenlediğimiz 4. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK) saat 10:30’daki açılış oturumuyla başladı. Açılış oturumunda Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Nuri Aldaş, Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Öncan, BMK Düzenleme Kurulu Başkanı İlhami Türkdoğan birer açış konuşması yaptılar. Başka bir TMMOB etkinliği nedeniyle Ankara’da bulunması gerektiğini belirten TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da bir video mesajla kurultay katılımcılarına seslendi.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Nuri Aldaş kurultayın açış konuşmasını yapıyor.

Açılışın ardından saat 11:30’da başlayan “Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı ve Bilişim Sektöründe Kadın Mühendisler” başlıklı açıkoturumla kurultayımız devam etti. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Sultan Turhan’ın yönettiği açıkoturumda Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Bölümünden Doç. Dr. Melda Yaman, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Ansal ve Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul İl Temsilcilik Kurulu Üyesi Sıdıka Funda Çetintaş konuşmacı oldular. Açıkoturumun ardından öğle arası verildi.

Kurultayımızın birinci gününde öğle arası sonrası saat 14:00’te başlayan oturumda çağrılı konuşmacı, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salih Murat Egi, “Bilişim ve Yurttaş Bilimi” bir sunuş gerçekleştirdi.

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salih Murat Egi sunuşunu gerçekleştiriyor.

Saat 15:00’te başlayan “Yapay Zekâ Teknolojileri ve Olası Etkileri” başlıklı açıkoturumu Odamız adına üyemiz Dr. Ezgi Ekiz Emiroğlu yönetirken Hacettepe Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Turgut Uyar konuşmacı oldular.

Kurultayımızın ilk gününün son oturumu, saat 17:00’de başlayan “Cumhuriyetin 100. Yılında Sanayide Bilişim Uygulamaları” başlıklı açıkoturum oldu. Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan’ın yönettiği oturumda KALDER Yönetim Kurulu Üyesi kontrol ve bilgisayar mühendisi Aylin Tülay Özden, İstanbul Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Av. Bahri Murat Önay ve Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Cevizci kurultay katılımcılarına seslendiler.

Son oturumla birlikte kurultayımızın ilk günü saat 18:30’da sona erdi. 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 11:00’de başlayacak oturumla sürecek olan 4. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının izlencesini (programını) aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz. Tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kurultayda ele alınan konulara ilgi duyan yurttaşlarımızı kurultayımızın 2. gününde bizlerle olmaya davet ediyoruz.

4. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı İzlencesi

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası