BMO 7. Olağan Genel Kurulu Ankara Seçim Bölgesi Delege Seçimleri

Mart 2024 içinde gerçekleştirilecek Bilgisayar Mühendisleri Odası 7. Olağan Genel Kuruluna katılacak  Ankara Seçim Bölgesi delegelerini belirlemek  amacıyla 3-4 Şubat 2024 Cumartesi-Pazar günleri aşağıdaki gündemle “BMO Genel Merkezi Necatibey Cad. No. 88/7 Kızılay ANKARA” adresinde delege seçimleri yapılacaktır.

3 Şubat 2024 Cumartesi günkü toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı gündemle 10 Şubat 2024 Cumartesi günü “Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Eğitim Salonu Meşrutiyet Caddesi No.19 Kat: 4 Kızılay ANKARA” adresinde toplanılacak, 11 Şubat 2024 Pazar günü ise “ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu 1540. Sok. No. 58 100. Yıl ANKARA” adresinde Ankara Delege Seçimleri gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM
    1. Gün (13.00)
           1) Açılış
           2) Divanın Seçilmesi
           3) Saygı Duruşu
           4) Asıl ve Yedek Delege Adaylarının Belirlenmesi
    2. Gün (09.00-17.00)
           Seçimler

Delege Seçimleri için Seçim Bölgeleri

Çankaya İlçe Seçim Kurulu Duyurusu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası