BMO 7. Dönem Komisyonları İçin Çağrı

Bilgisayar Mühendisleri Odası 7. Dönem çalışmaları, Oda’nın Ana Yönetmeliği’nde geçen tanımlı amaçları doğrultusunda; meslektaşlarımıza, mesleğimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve sorunlarımıza çözümler üretmek için kolektif çalışma ve demokratik işleyiş ile yürütülecektir.

Komisyonlar ve Çalışma Grupları

Bu dönemde, çıktı odaklı ve Çalışma Grupları’na (ÇG) öncelik veren bir çalışma yöntemi uygulanacak. Komisyonlar ise Oda’da sürekli olarak yürütülmesi zorunlu olan faaliyetler için çalışacak. Komisyonlar ve ÇG’ler arasında herhangi bir üst/ast ilişkisi söz konusu değildir. Komisyonlar kendi içlerinde belli bir işe odaklı ÇG’ler oluşturabileceği gibi komisyonlardan bağımsız ÇG’ler de oluşturulabilecek.

İlke olarak,

1. ÇG’ler dinamik bir yapıya sahiptir. Belli bir süre için kurulur ve hedeflerini tamamladığında kapatılır.

2. Üyelerden gelecek öneriler doğrultusunda yeni ÇG’ler açılabilir. Fakat ÇG’lerin çalışma programında belirlenen hedeflerin en az biri ile bağlantılı olmasına dikkat edilir ve yeni ÇG önerileri buna göre değerlendirilir.

3. Her ÇG, hedeflerini gerçekleştirmek için yapılması gereken işlere ve hangi yöntemle ilerleyeceğine kendisi karar verir.

4. ÇG’ler çıktı odaklıdır. En az bir yazılı çıktı ve buna bağlı bir çevrimiçi/yüzyüze etkinlik hedeflenir.

5. ÇG’ler en az 3 en fazla 7 kişiden oluşur. ÇG’ler hedeflerini gerçekleştirmek için Oda üyesi veya Bilgisayar Mühendisi olmayan ama alanında uzman “danışman”larla çalışabilir. BMK Danışma Kurulundan destek talep edebilir.

Komisyon ve/veya ÇG’lere katılmak isteyen üyeler hangi Komisyon ve/veya ÇG’lerde görev almak istediklerini bildirmelidir. Ayrıca üyeler yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yeni ÇG de önerebilirler.

Bu kapsamda ilk etapta;

 • Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu
 • Bilişim Politikaları Komisyonu
  • e-Seçim (Olanaklar ve Sınırlılıklar) Çalışma Grubu
  • Yapay Zekâ, Etik ve Düzenleme Çalışma Grubu
  • Özgür Yazılım ve Teknolojik Egemenlik Çalışma Grubu
  • Siber Güvenlik Çalışma Grubu
 • Çalışma Hayatında Mühendisler Komisyonu
  • Ücretli ve İşsiz Mühendisler Çalışma Grubu
  • Kamuda Çalışan Mühendisler Çalışma Grubu
 • Eğitim Komisyonu
 • Kadın Mühendisler Komisyonu
 • Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu
 • Öğrenci Üye Komisyonu
 • Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

olmak üzere 8 komisyon ve 6 çalışma grubu kurulacaktır. (Komisyon ve çalışma grubu içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz)

Komisyon toplantılarımız ve çalışmalarımız 6. Dönemde olduğu gibi ağırlıklı olarak çevrimiçi olarak organize edilecek olup komisyon çalışma planına göre belli periyodlarda yüz yüze toplantılar da organize edilebilecektir. 

Komisyon çalışmalarına katkı sunmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan başvuru formunu 06/05/2024 tarihine kadar doldurmalarını rica ederiz. 

Çalışmaların hedeflere uygun, verimli bir biçimde sürdürülebilmesi için üyelerimizin en çok iki komisyonda görev almasının yararlı olduğunu düşünmekle birlikte ikiden fazla komisyonda çalışma yürütmek isteyen üyelerimiz için, başvuru durumu ve önceliğe göre bir değerlendirme yapılacağını ayrıca belirtmek isteriz.

Tüm üyelerimizi komisyon çalışmalarında görev alarak Oda çalışmalarına etkin katılım göstermeye, dayanışma içinde birlikte üretmeye çağırıyoruz!

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
7. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası