Çankaya Belediyesini ziyaret ettik

4 Temmuz 2024 Perşembe günü Yönetim Kurulu Başkanımız Cem Nuri ALDAŞ, 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hülya KÜÇÜKARAS ve Oda Koordinatörümüz İlknur KIRBAŞ ÇÖKDÜ Çankaya Belediye Başkanı Avukat Hüseyin Can GÜNER’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yönetim Kurulu Başkanımız yeni görevi nedeniyle Hüseyin Can GÜNER’i tebrik etti ve Odamız hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Çankaya Belediyesi arasındaki işbirliğinin temellerini atmak amacıyla aşağıda belirtilen konular gündeme getirildi ve Çankaya Belediyesiyle birlikte neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

  1. Uzaktan Çalışma Ortamları Oluşturulması: Çankaya Belediyesi bünyesindeki uygun görülecek hizmet binalarınında Odamız üyesi meslektaşlarımız için uzaktan çalışma ortamlarının oluşturulması.
  2. Mesleki Denetim Konusunda İşbirliği: Çankaya Belediyesi bünyesinde yürütülmekte olan orta ve büyük ölçekte bilişim projelerinin, bilimsel standartlara uygun olarak hazırlanması ve sürekliliğini sağlayacak şekilde belgelenmesi için gerekli mesleki denetim süreçlerinin birlikte oluşturulması ve uygulamaya alınması.
  3. Mesleğimize Öncülük Edenlerin Yaşatılması ve Tanıtımı: Çankaya Belediyesi tarafından geçmişte oluşturulan Bilgisayar Mühendisleri Koruluğu’nun Odamızın destekleri ile düzenlenmesi, başta Mustafa Akgül ve Aydın Köksal olmak üzere mesleğimizin öncülerinin adlarının tercihen bilişim ile ilgili mekanlara ya da parklara verilerek yaşatılması ve tanıtılması.
  4. Staj Yeri Konusunda Destek Sağlanması: Odamız tarafından öğrenci üyelerimiz için yürütülen “Staj Yeri Destek Programı” çerçevesinde Çankaya Belediyesi bünyesinde kontenjan ayrılması.
  5. Ortak Etkinlikler Düzenlenmesi: Öğrencilerimiz ya da akademisyenlerimiz için meslek odaklı panel, sempozyum, akademik kamp gibi faaliyetlerin dayanışma içinde gerçekleştirilmesi, buna ek olarak Çankaya’daki vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve muhtemel tehditler konusunda farkındalıklarının arttırılması için Çankaya Evlerinde ya da uygun görülecek başka yerlerde düzenli eğitim programları yürütülmesi.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası