Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına dair teknik bilgisini toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapmayı hedefler. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler gerçekleştirir, bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları takip eder, çalıştaylar vb. etkinlikler planlar ve ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yürütmeyi hedefler.

BMO Genel Merkezi
Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

3653

Esra Özçelik

Raportör

2034

Esen Özbayramoğlu

Üyeler

49

Mustafa Kemal Özkazanç

 

495

Cem Nuri Aldaş

 

907

Demey Kaya Ayanoğlu

 

942

Şenol Tekdal

 

1275

Hilal Boğa

 

1697

Hikmet Daşçi

 

1959

Yurdagül Topuz

 

2016

Kutlu Erman Özgil

 

2045

Emre Alıç

 

2242

Cihat Keleş

 

2244

Mustafa Özlü

 

2513

Utku Uluşahin

 

2535

Onur Özardıç

 

2574

Özgür Umut Vurgun

 

2793

Ahmet Kara

 

3215

Törehan Yıldırır

 

3592

Salih Soylu

 

4044

Egemen İnan Özmen

 

4186

Gökhan Özkan

 

4196

Eray Özbal

 

4230

Yunus Emre Işık

 

4257

Emrah Arslan

 

4629

Akın Ömür

 

4739

Halil Arslan

 

4748

M.Yavuz İzgi

 

4784

İbrahim Halil Babagiray

 

4833

Cengiz Adıyaman

 

4922

Zehra Nur Kırkgül

 

4924

Kevser Tuğba Yılmaz

BMO İstanbul Temsilciliği
Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

   

Raportör

   

Üyeler

430

Deniz Aslaner

 

651

Asuman Balat

 

1134

Doğuş Şahin

 

1234

Ayhan Tunç

 

1580

Hayri Can Duygun

 

2994

Alper Yasemin

 

3221

Burak Donbay

 

3303

Hakan Yıldırım

 

4248

Fahrettin Çaylı

 

4272

Erce Tilav

 

4900

Cemile Konca

BMO İzmir Temsilciliği
Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

1204

Emrah Özgün

Raportör

4885

Müslüm Serdar Akis

Üyeler

1994

Okan Öztürkmenoğlu

 

4883

Sezer Baytar

Eğitim Komisyonu

Komisyon, meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar ve bu kapsamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleri ile birlikte değerlendirir. Ayrıca komisyon, meslektaşlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını arttıcı, güncel gelişmeleri yakalayan faaliyetler düzenler. Bu faaliyetler kapsamında uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenlemeyi amaçlar. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi hedefler. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için de iç eğitimler düzenleyebilir.

BMO Genel Merkezi
Eğitim Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

2016

Kutlu Erman Özgil

Raportör

2648

Erkan Kesen

Üyeler

120

Pınar Evrensel

 

819

Özgür Yıldız

 

1129

Ahmet Çağlar Demirtaş

 

2045

Emre Alıç

 

2535

Onur Özardıç

 

2574

Özgür Umut Vurgun

 

2778

Volkan Tokmak

 

3215

Törehan Yıldırır

 

3555

Barış Ata

 

3823

İlhan Çiçek

 

3943

Nezahat Karahan

 

4438

Ali Hadımoğulları

 

4542

Emre Deniz Özer

 

4749

İlker Yıldırım

 

4768

Sinan Onur Altınuç

 

4784

İbrahim Halil Babagiray

BMO İstanbul Temsilciliği
Eğitim Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

   

Raportör

   

Üyeler

55

Arif Cevizci

 

421

Sedat Alış

 

480

Ahmet Feyzi Ateş

 

1234

Ayhan Tunç

 

1660

Umut Serin

 

2178

Onur Özçelik

     
 

2655

Çağatay Çebi

 

3019

Hasan Gök

 

3093

Gökhan Acer

 

4248

Fahrettin Çaylı

 

4337

Cem Turan

 

4669

Erman Payaslı

 

4981

Emel Kırımlı

BMO İzmir Temsilciliği
Eğitim Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

4883

Sezer Baytar

Raportör

4828

Gökay Ağaca

Üyeler

3603

Mustafa Gökhan Kılcı

 

4885

Müslüm Serdar Akis

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın mühendislerin özelde bilişim alanında ve diğer alanlarda çalışma hayatında karşılaştıkları problemleri ve negatif ayrımcılıkları araştırır ve bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar,eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütmeyi hedefler. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsiliyet ilkesinin pratikteki takipçisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda alınan kararların başta odamız mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

BMO Genel Merkezi
Kadın Mühendisler Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

   

Raportör

   

Üyeler

1275

Hilal Boğa

 

2560

Ezgi Pekşen

 

3662

Hazal Ünlü

 

4565

Duygu Kabakci

 

4776

Seçil Nur Arı

 

4896

Özgün Özçetin

 

4922

Zehra Nur Kırkgül

 

4924

Kevser Tuğba Yılmaz

BMO İstanbul Temsilciliği
Kadın Mühendisler Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

   

Raportör

   

Üyeler

430

Deniz Aslaner

 

659

Zühre Kordon Akın

 

1432

Oya Tezel

 

3436

Evrim Doğanyiğit

 

3495

Elif Ölmez

 

4160

Fatma Uygun

 

4633

Deniz Kırlıdoğ

 

4662

Ezgi Efe

 

4663

Ekin Kazan

 

4964

Ezgi Zümrüt Ulaş

 

4981

Emel Kırımlı

BMO İzmir Temsilciliği
Kadın Mühendisler Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

955

Gözde Demirci

Raportör

4112

Özge Kart

Üyeler

354

Nilüfer Yıldırım

Özgür Yazılım Komisyonu

Özgür yazılım komisyonu özgür yazılımı sadece teknik yönüyle değil; temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılmasını ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesini hedefler. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna dair farkındalık çalışmaları yürütür. Sadece yazılım alanı değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

BMO Genel Merkezi
Özgür Yazılım Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

2656

Adil Güneş Akbaş

Raportör

2575

Engin Ertaş

Üyeler

1129

Ahmet Çağlar Demirtaş

 

2380

Gönül Yalçın Geçgil

 

2651

Özgen Muzaç

 

2778

Volkan Tokmak

 

3047

Efe Çiftci

 

3592

Salih Soylu

 

3670

Elit Cenk Alp

 

3823

İlhan Çiçek

 

3856

Mustafa Agah Öztürk

 

4003

Mustafa Ergan

 

4247

Coskun Sahin

 

4537

Hüseyin Yılmaz

 

4542

Emre Deniz Özer

 

4739

Halil Arslan

 

4833

Cengiz Adıyaman

 

4906

Tuğberk İşyapar

 
 

BMO İzmir Temsilciliği
Özgür Yazılım Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

5007

Enes Ateş

Raportör

4911

Yasin Babaoğlu

Üyeler

2654

Destan Sarpkaya

 

3554

Zafer Çakmak

 

4887

Ali Yıldız

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplumun bilişim ihtiyaçlarını özgürlük, gizlilik, güvenlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurarak karşılamayı hedefler. Bu kapsamda toplumun bilgiye özgür ve engelsiz erişimini sağlamak için yürütülen çalışmaları ortaklaştırmayı, bunları ülkemizde uygulamayı ve yaygınlaştırmayı hedefler. Meslek alanına dair güncel uygulama ve sorunları toplum ve kamu yararı gözetilerek değerlendirir ve gerekli çalışmaları yürütür. Sansür ve erişim engelleri üzerine farkındalık yaratmayı amaçlayan eylemlilikler planlar ve bu çerçevede bilgilendirici toplantılar ve yayınlar çıkarmayı hedefler.

BMO Genel Merkezi
Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

2575

Engin Ertaş

Raportör

4566

Ersan Vural Zorlu

Üyeler

1012

Ebru Kül Sayın

 

2534

Hülya Küçükaras

 

2653

Sinan Dirlik

 

2666

Süreyya Erman Özardıç

 

3555

Barış Ata

 

3670

Elit Cenk Alp

 

4186

Gökhan Özkan

 

4395

Uğur Kocager

 

4672

İlhan Yoldaş Karabulut

 

4739

Halil Arslan

 

4748

M.Yavuz İzgi

BMO İstanbul Temsilciliği
Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

   

Raportör

   

Üyeler

55

Arif Cevizci

 

367

İlhami Türkdoğan

 

651

Asuman Akın

 

659

Zühre Kordon Akın

 

1134

Doğuş Şahin

 

2709

Memduh Hüsünbeyi

 

3092

Mustafa Dişci

 

3303

Hakan Yıldırım

 

3495

Elif Ölmez

 

3787

Eser İnan

 

3985

Ali Batuhan Dayıoğlugil

 

4272

Erce Tilav

 

4337

Cem Turan

 

4462

Ezgi Efe

 

4596

Osman Turan

 

4663

Ekin Kazan

 

4931

Ali Oğuzhan Kayhan

 

4964

Ezgi Zümrüt Ulaş

 

4995

Sevcan Karakuş

BMO İzmir Temsilciliği
Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

1214

Meltem Yıldırım Ekici

Raportör

2701

Barış Özel

Üyeler

2674

Mustafa Toprak

 

3329

Oktay Yıldırım

 

4876

Kenan Taş

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek, çalışma yaşamına dair sorunlar ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yapmayı hedefler. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine toplantı, panel, çalıştay, yönerge hazırlama, kitapçık vb. çalışmalar yürütmeyi hedefler. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzeri modelleri üzerine de durum tespiti yaparak, sorunların ve çözüm önerilerinin yer alabileceği çalışmalar yapar.

BMO Genel Merkezi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

4014

Burak İmrek

Raportör

2666

Süreyya Erman Özardıç

Üyeler

1427

Taylan Özgür Yıldırım

 

1959

Yurdagül Topuz

 

2560

Ezgi Pekşen

 

2656

Adil Güneş Akbaş

 

2803

Mustafa Atilla Işık

 

3662

Hazal Ünlü

 

4694

İbrahim Özdemir

 

4915

Çağdaş Yiğit

BMO İstanbul Temsilciliği
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

   

Raportör

   

Üyeler

2709

Memduh Hüsünbeyi

 

4160

Fatma Uygun

 

4633

Deniz Kırlıdoğ

 

4642

Utku Altan

BMO İzmir Temsilciliği
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

2670

Anıl Dönmez

Raportör

1596

İlker Kalaycı

Üyeler

1214

Meltem Yıldırım Ekici

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem odaya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlar ile iletişim kanallarını oluşturmak amacıyla işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve aktif çalışmalar yapılmasını amaçlar. Komisyon çalışmaları kapsamında, meslektaşların çalışma ortamları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek çalışmaların gerçekleşmesi, kamu ve özel sektörde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe alım politikasının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

BMO Genel Merkezi
Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

383

Ümit Koç

Raportör

4512

Arzu Üzgün Taş

Üyeler

49

Mustafa Kemal Özkazanç

 

383

Ümit Koç

 

495

Cem Nuri Aldaş

 

819

Özgür Yıldız

 

907

Demey Kaya Ayanoğlu

 

1427

Taylan Özgür Yıldırım

 

1632

Oktay Dursun

 

1697

Hikmet Daşçi

 

2648

Erkan Kesen

 

2651

Özgen Muzaç

 

2653

Sinan Dirlik

 

2656

Adil Güneş Akbaş

 

2803

Mustafa Atilla Işık

 

4044

Egemen İnan Özmen

 

4438

Ali Hadımoğulları

 

4784

İbrahim Halil Babagiray

 

4922

Zehra Nur Kırkgül

 

4924

Kevser Tuğba Yılmaz

BMO İstanbul Temsilciliği
Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

   

Raportör

   

Üyeler

421

Sedat Alış

 

1385

Can Katar

 

2253

Barış Yüksel

 

2569

Turan Dolu

 

2709

Memduh Hüsünbeyi

 

2803

Ümit Ateş

 

3092

Mustafa Dişci

 

3093

Gökhan Acer

 

3436

Evrim Doğanyiğit

BMO İzmir Temsilciliği
Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

1994

Okan Öztürkmenoğlu

Raportör

4888

Aslı Bahce

Üyeler

1214

Meltem Yıldırım Ekici

 

3603

Mustafa Gökhan Kılcı

 

4828

Gökay Ağaca

 

4889

Mehmet Görkem Arpacı

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

Bu komisyon hem meslektaşlarının hem de bilişim politikalarından bilfiil etkilenen toplumun çıkarlarını gözeterek tüm yasal düzenlemeler noktasında müdahil olmayı ve düzenleyici olmayı hedefler. Bu noktada Oda Personel Yönetmeliği, Bilirkişilik Yönetmeliği, Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği, Temsilcilikler Yönetmeliği, Bilim Kurulu Yönergesi, Bilgi Güvenliği Yönergesi, Yazılım Etiği Yönergesi ve Öğrenci Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi’ni düzenlemeyi hedefler.

BMO Genel Merkezi
Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

 

Sicil Numarası

Ad Soyadı

Başkan

2534

Hülya Küçükaras

Raportör

4395

Uğur Kocager

Üyeler

112

Yavuz Acar

 

1073

Güler Sağıt

 

1181

Birkan Sarıfakıoğlu

 

1632

Oktay Dursun

 

2045

Emre Alıç

 

2535

Onur Özardıç

 

2793

Ahmet Kara

 

2804

Mustafa Atilla Işık

 

3215

Törehan Yıldırır

 

3221

Burak Donbay

 

3329

Oktay Yıldırım

 

3331

Özgür Uğur

 

4044

Egemen İnan Özmen

 

4196

Eray Özbal

 

4230

Yunus Emre Işık

 

4248

Fahrettin Çaylı

 

4257

Emrah Arslan

 

4629

Akın Ömür

 

4694

İbrahim Özdemir

BMO 2. Dönem Komisyonları
BMO 1. Dönem Komisyonları

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası