İndirimlerden Oda Üyeleri ve Oda Üyelerinin 1. derecede yakınları, Oda Çalışanları ve Oda Çalışanlarının 1. derecede yakınları yararlanabilirler.

İdirimler:

Muayene % 20

Laboratuvar Tetkikleri % 15

Radyoloji % 15

Cerrahi İşlemler % 10

*Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu ve alınması zorunlu olan devlete ait 15 TL katkı payı talep edilir. Bu tutar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir ve değişiklik yapılması durumunda kurumumuzca uygulanması zorunludur.

İnternet Sayfası: https://ozkayatipmerkezi.com

Telefon: 0 312 417 8585

Kumrular Özkaya Tıp Merkezi: Milli Müdafaa Cad. No.16 Kızılay, Çankaya-ANKARA

İnkılap Özkaya Tıp Merkezi: İnkılap sk. No. 27 Kızılay, Çankaya- ANKARA

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası