BMO tarafından yürütülen “StajYer’i Destek Programı” uygun stajyer öğrencilerle, firmaları buluşturmayı hedeflemekte; bir yandan geleceğin mühendislerini meslek hayatına hazırlarken öte yandan kurum ve kuruluşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda stajyerlere ulaşmasını sağlayarak, kamusal sorumlulukla her iki taraf için de bu süreci kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Aşağıda yer alan formu doldurarak, “StajYer’i Destek Programı”nın bir parçası olabilir, genç meslektaşlarımıza kurumsal bilgi, tecrübe ve deneyimlerinizin aktarımını sağlayarak hem onların hem ülkemizin geleceğine katkıda bulabilirsiniz.

* işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Kurum/Kuruluş Bilgileri


İletişim

Staj programı ile ilgili birim yetkilisinin iletişim bilgileri


Talep Edilen Stajyer Bilgileri

Kabul edebileceğiniz stajyer veya stajyerlerden istediğiniz koşulları belirtmelisiniz.


Stajyerden bilmesi istenen teknolojiler, programlama dilleri, vs.

Stajyerden beklediğiniz ilgilendiği alanlar ve teknolojiler vs.

Tarafınızdan stajyerlere sağlanabilecek yan haklar

© 2020 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası