•  
  •  

Archives

Ruby on Rails ile Web Programlama Eğitimi Düzenlendi – İstanbul

Ruby nesne tabanlı dinamik bir programlama dilidir. Özünde programcıyı mutlu etme mottosunu taşır ve bu bağlamda sadelik barındırır. Ruby on Rails ise Ruby programlama dili ile yazılmış; MVC (model-view-controller)  ve “Don’t repeat yourself, convention over configuration” yaklaşımlarını barındıran bir web …

Devamını oku →

 

Going Reactive using RxJava

Uygulamalardaki aşırı yüklenmeler programlamaya bakış açımızı değiştirdi. RxJava kütüphanesi, asenkron ve olay (event) tabanlı programları gözlemlenebilir sekanslarla birleştiren, ‘Reactive Extention’ın sanallaştırılmış bir Java uyarlamasıdır. Reactive programlama klasik yaklaşımlar üzerine birçok avantaj sunmaktadır. Sunumda Java’daki kalıplara, ilkelere ve uygulamalara değinilecek.

Mesut

Devamını oku →

 

Gamelab İstanbul’da BMO Sunumu

25 Ağustos 2017 Cuma günü Aydın Üniversitesi’nde Gamelab İstanbul staj öğrencileri ile BMO İstanbul İl Temsilcisi Ezgi Efe’nin konuşmacı olarak katıldığı BMO-Genç etkinliği düzenlendi. Öğrencilere meslek odası ve meslek hayatı hakkında bilgi verildikten sonra , soruları yanıtlandı.…

Devamını oku →

 

Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanma Eğitimi Düzenlendi

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği, Toplum için Mühendislik Komisyonu 18 Şubat-25 Mart tarihleri arasında Ataşehir ilçesinde kapsamlı bir eğitim çalışması düzenlemiştir. Odanın ve ilgili komisyonun yürütücülüğünde gerçekleştirilen bu eğitimde Ataşehir Belediyesi Ata Ev’lerinin kullanılması konusunda kolaylaştırıcı olmuştur. Eğitim orta yaş

Devamını oku →

 

Her Yönüyle SEÇSİS – İstanbul

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi) konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir çalışma grubu kurmuştur. Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla oluşturulan SEÇSİS Çalışma Grubu, sistemi işlevsel ve teknik açıdan incelemiş, Yüksek Seçim Kuruluyla (YSK’yle) görüşerek meslek …

Devamını oku →

 

OpenCV & Derin Öğrenme ile Görüntü İşleme

Bilgisayarla görme bir çok alanda gerçek Dünya problemlerinin çözümüne katkı sunmaktadır. Özellikle 2006 yılından itibaren ivmelenerek gelişen derin öğrenme yaklaşımı ile klasik görüntü işleme teknikleri birleştirilerek kayda değer sonuçlara ulaşmak mümkün duruma gelmiştir.
Eğitimde, günümüzdeki hangi araçlar ve çerçevelerle hızlı …

Devamını oku →

 

WomenTechmakers İstanbul 2017

Women Techmakers (WTM) daha fazla kadının bilim, teknoloji, mühendislik ve benzeri sektörlerde yer almasını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenleyen ve Google tarafından desteklenen uluslararası bir topluluktur.

50′ den fazla ülkede faaliyet gösteren WTM ekipleri, yıl boyunca bu amaçlar …

Devamını oku →