Bilgisayar Mühendisleri Odası Kuruluş Raporu Yayınlandı!

Elektrik Mühendisleri Odası içerisinde bilgisayar mühendislerinin odalaşma konusu tartışılmaya başladığından beri konuşulan, tartışılan başlıkların bir araya getirilerek, sürece dair daha sağlıklı bir tartışma ve çalışma zemini oluşturmak amacıyla hazırlanan rapor yayınlandı;

Bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişirken bunun doğal sonucu olarak Bilgisayar Mühendislerinin sayısı da, sorunları da arttığı tespitinin yapıldığı raporda, bu sorunlar hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Raporda ayrıca Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın görev ve ilkeleri; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve ona bağlı Elektrik Mühendisleri Odası’nın 1954’ten bu yana geliştirmiş olduğu meslek odası kültürü ve toplumcu mühendislik anlayışı ile ele alınmıştır.

Raporun son bölümünde ise odalaşma sürecinin nasıl olması gerektiğine dair yöntem ve program ile birlikte somut atılması gereken adımlar derlenmiştir.

Umuyoruz ki bu rapor; mesleğimiz ile ilgili bundan sonra atılacak adımlar ve yapılacak tartışmalar için geleceğe yön veren önemli bir kaynak olacaktır.

Kuruluş Raporunda ana hatlarını çizmeye çalıştığımız manzara; TMMOB’de diğer odalar ile birlikte Bilgisayar Mühendislerinin örgütlü gücüne dayanan bir Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın var olmasının artık zorunluluk haline geldiğini göstermektedir.

Raporu özgün haliyle koruyarak, özgürce dağıtabilir, basabilir, çoğaltabilir ve değerlendirme ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Raporu buradan indirebilirsiniz.

İletişim adresi: bm@emo.org.tr

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası