19 Kasım 2011-İstanbul’da Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı!

BM İstanbul Çalıştayı  15 Ekim 2011 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilen çalıştay sonrası, İstanbul’da da 19 Kasım 2011 Cumartesi günü Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı düzenleniyor. Konuya ilişkin EMO İstanbul Şubesi Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu’ndan yapılan çağrı şöyle:

Bilgisayar mühendisleri olarak, meslek odasını kurma çalışmaları doğrultusunda 19 Kasım 2011 Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı’nda buluşuyoruz.

Türkiye’de üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümleri 30 yıldır mezun veriyor. Bilgisayar mühendisleri, uzun yıllardır mesleki örgütlenme çalışmalarını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne(TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası içinde yürütüyorlar. Ancak bugün sayıları 30 bini aşan bu meslek dalının üyeleri olarak, örgütlülüğümüzü TMMOB çatısı altında bir “Bilgisayar Mühendisleri Odası”na taşımak istiyoruz ve bu süreci öğretim üyeleri, Bilgisayar Mühendisleri, öğrenciler ve diğer mühendis, çalışan ve ilgililerle birlikte tartışıp olgunlaştırmak istiyoruz. Uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından bu çalıştayın önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.

19 Kasım 2011 Cumartesi günü saat 11.00’de İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenleyeceğimiz çalıştayın programı şöyle:

Açılış Konuşmaları
Cengiz Göltaş (EMO Yönetim Kurulu Başkanı)
Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şube Başkanı)

Sunum: Bilgisayar Mühendisliği Nedir?
Doç. Dr. Serdar Taşıran (Koç Üniversitesi)

Panel: Bilgisayar Mühendisleri Kimdir? Çalışmaları, Sorunları Nelerdir?
Arif Cevizci (EMO İstanbul Şubesi)
Erol Bilecik (Index Grubu YK Başkanı)
Funda Çetintaş (KPMG)
Berhan Soylu (EMO İstanbul Şubesi)
Taylan Özgür Yıldırım (EMO Ankara Şubesi)

Sunum: Nasıl Bir Bilgisayar Mühendisleri Odası Olmalı?
Gökhan Gürlek (EMO İstanbul Şubesi)

Açık Oturum: Öğrenciler ve Mühendisler Ne Bekliyor? Onları Neler Bekliyor?
Gölay Şakiroğulları (EMO Ankara Şubesi)
Prof. Dr. Sema Oktuğ (İTÜ Bilgisayar Müh. Böl. Başk.)
Prof. Dr. Coşkun Bayrak (Kültür Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Başk.)
Abbas Güçlü (Milliyet Gazetesi)
Tolga Güzel (EMO İstanbul Şubesi)
Cem Tüver (Öğrenci, İTÜ)

Sunum, panel ve açık oturumların yapılacağı etkinliğe katılım için herhangi bir ücret ya da önkayıt gerekmemektedir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulmasına katkı sağlamak ve meslektaşlarıyla dayanışma göstermek isteyen tüm bilgisayar mühendisleri ve üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerini çalıştaya davet ediyoruz.

Katılımınızın bu süreçte önemli olduğunu özellikle belirtiyor, varlığınızla, düşüncelerinizle katkı koymak üzere sizi çalıştaya bekliyoruz.

Ayrıca bu duyurunun aracılığınız ile katılabilecek kişi ve kurumlara ulaştırılması da katılım, tartışmaların zenginleştirilmesi açısından yararlı olacaktır.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

http://www.facebook.com/event.php?eid=286795611353652

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası