4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu 25 Kasım’da Başlıyor

EMO Ankara Şubesi, Atılım Üniversitesi ve ODTÜ tarafından düzenlenen 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, ağ ve bilgi güvenliği alanında çalışan akademisyenleri, araştırıcıları ve uygulayıcıları bir araya getirerek çalışmalarını sunmaları ve tartışmaları için zemin yaratmak amacıyla, 25-26 Kasım 2011’de Atılım Üniversitesi Orhan Zaim Konferans Salonunda başlıyor.

ABGS Banner

Sempozyumun amaçları içerisinde teknik gelişmelerin hukuki ve sosyal yönlerinin bilgi güvenliği perspektifinden değerlendirmelerinin sağlanmasıdır. Son kullanıcıların günümüzde önemi gittikçe artan bilgi güvenliği konusuna dikkatlerini çekmek ve birikimlerini artırmak, ayrıca bu alandaki yeni ürünleri değerlendirme olanağı sağlamak sempozyumunun toplumsal alana yansıması olarak hedeflenmektedir.

Sempozyum, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmayan farklı konu başlıklarında “Kurumsal ve Bireysel Bilgi Güvenliği ve Kamu Politikaları” teması ile ele alacaktır.

  • Bilgi ve Etik
  • Sistem ve Ağ Güvenliği
  • Bilgi ve Veri Güvenliği
  • Veritabanı Sistemlerinde Güvenlik
  • Kriptoloji
  • Mobil Güvenlik Uygulamaları
  • Bilgi Güvenliği Hukuku
  • Gözetim ve Toplum
  • Güvenlik Boyutuyla Sektörel Uygulamalar
© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası