Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi`nde `Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı` düzenlendi. Çalıştayın açılışında EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay`ın yanı sıra EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş da konuştu.

Çalıştaydaki konuşmasında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişime dikkat çeken Göltaş, “Her geçen gün yeni teknolojiler bu alanın özneleri olan mühendisler tarafından üretilerek insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sirayet etmediği meslek alanı neredeyse kalmamıştır” diye konuştu. Bilgisayar mühendisliği disiplinin birçok meslek alanına yön vermeye başladığına değinen Göltaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda gerek mühendis sayısı ile gerekse de etki alanı ve üretkenliği ile bilgisayar mühendisliği disiplini bu alanda üretilen teknolojilerin odağı haline gelmiştir. Buna karşın bilgisayar mühendislerinin bu gelişime ve üretkenliğe denk düşen bir örgütlenme anlayışını ve mesleki birlikteliği yeterli bir şekilde hayata geçirdiğini söylemek zordur. Sayılarla ifade edecek olursak; ilk mezunun verildiği 1981 yılından bu yana (30 yıldır) ülkemizde 30 bin civarında meslektaşımız bulunmakta, her yıl da 71 üniversitedeki 85 bölümden aramıza yaklaşık 6 bin yeni bilgisayar mühendisi arkadaşımız katılmaktadır. Buna karşın EMO üyesi bilgisayar mühendisi sayısı ise yaklaşık 3 bin civarındadır. Kabaca bilgisayar mühendislerinin Oda örgütlenmesi yüzde 10 civarında bir orana tekabül etmekte olup bu da örgütlenmekteki yetersizliğin göstergesini ifade etmektedir.

Bugün kendisinin ve meslektaşlarının çıkarını, toplumun çıkarından ayrı tutmayan EMO bünyesindeki bilgisayar mühendislerinin özverili çalışmalarına rağmen örgütlenmedeki yetersizlik çalışma yaşamındaki sorunlar başta olmak üzere birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır.”

Bilişim sektöründe mühendislik hizmetlerinin ve meslek alanlarının yasal düzenlemelerde tanımlı olmadığına dikkat çeken Göltaş, bu sorunun mesleki denetimin eksik olmasına yol açtığına dikkat çekti. Göltaş sözlerine şöyle sürdürdü:

“Yoğun ve esnek çalışma, fazla mesai, bitmeyen bilişim projeleri bu kaotik durumun sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizdeki eğitim sisteminin çarpıklığı da bu kaos ortamını beslemektedir. Niteliksiz ve çarpık eğitim sisteminden dolayı sektörde çalışan mühendisler arasında bir kastlaşma yaratılmaktadır. Köklü ve geniş imkana sahip üniversitelerde nitelikli ve kaliteli eğitim alan az sayıdaki mühendisler analiz, tasarım ve modelleme gibi mühendislik faaliyetleri icra ederken; diğer meslektaşları rutin ve pratik işlere kanalize edilerek teknisyenleştirilmektedir. Bir yandaKİ mühendisler bilim ve teknik ile teknolojik ürünler üretirken diğer taraftaki mühendisler ‘son kullanıcı‘ olmaya mahkum edilmektedir.

Mühendisler sosyal ve kültürel gelişimlerini tamamlamak, mesleki birikimleri paylaşabilmek, kendi hak ve çıkarlarını toplumumuzun çıkarları temelince korumak ve geliştirmek için bir araya gelmek ve örgütlenmek zorundadır. Meslek odası böyle bir zorunluluğun ve sorumluluğun bir ifadesidir.”

Düzenlenen çalıştayların, bilgisayar mühendislerinin meslek alanlarında yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacağına olan inancını belirten Göltaş sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çalıştaylar, EMO bünyesindeki meslektaşları öncülüğünde, bilgisayar mühendislerinin, meslek haklarında ve meslek alanlarında yaşanan tahribata karşı çözümler üretebilmesine, bilişim politikalarında söz sahibi olabilmesine, uzun zamandır yapılan çalışmaların ve edinilen birikimlerin paylaşılmasına yönelik çok büyük katkı sağlayacaktır. EMO‘dan edineceği birikim ve toplumcu mühendislik deneyimi ile birlikte bilgisayar mühendislerinin Oda örgütlenmesi, onları bir araya getiren bu tür çalışmalarla olgunlaşacak olan bir süreçtir.”

Açılış konuşmalarının arından Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‘nden Doç. Dr. Serdar Taşıran “Bilgisayar Mühendisliği Nedir?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumun ardından düzenlenen “Bilgisayar Mühendisleri Kimdir, Çalışmaları Sorunları Nelerdir?” başlıklı panele bilgisayar mühendisleri Arif Cevizci, Erol Bilecik, Funda Çetintaş, Berhan Soylu ve Taylan Özgür Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Panelin ardından Gökhan Gürlek tarafından ” Nasıl Bir Bilgisayar Mühendisleri Odası Olmalı?” başlıklı sunum yapıldı.

Etkinlik kapsamında son olarak “Öğrenciler ve Mühendisler Ne Bekliyor? Onları Neler Bekliyor?” başlıklı açık oturum gerçekleştirildi. Açık oturuma, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Oktuğ, İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çoşkun Bayrak,  bilgisayar mühendisleri Gölay Şakiroğulları, Tolga Güzel ve Cem Tüver konuşmacı olarak katılım sağladı.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası