Şube Genel Kurulları Tamamlandı!

Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulması için yasal sürecin önemli bir ayağı 18 Şubat 2012’de gerçekleştirilen Şube Genel Kurulları ile tamamlanmış oldu. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara, Bursa, Eskişehir ve İstanbul Şubelerinde gerçekleştirilen Genel Kurullarda “BMO Önergesi” kabul edildi. Böylece Türkiye genelindeki ondört EMO Şubesinin onbirinde “BMO Önergesi” kabul edilmiş, iki Şubede oylanmamış ve bir Şubede reddedilmiştir. Yasal süreçte bundan sonraki en önemli aşama 23-24-25 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilecek EMO Genel Kurulu olacak.

18 Şubat 2012 Cumartesi günü gerçekleştirilen EMO Ankara Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu, EMO Bursa Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu, EMO Eskişehir Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu ve EMO İstanbul Şubesi 38. Olağan Genel Kurulu Şube Başkanları, EMO ve TMMOB Temsilcileri ile konukların konuşmalarıyla başladı. Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu (MDK) olan Ankara, Bursa ve İstanbul Şubelerinin Genel Kurullarında BMO stantları açıldı, afişler, kitapçıklar ve bildirilerle üyelere bilgilendirme yapıldı. Eskişehir Şubesi Genel Kurulu’nda ise Bilgisayar Mühendisliği MEDAK tarafından görevlendirilen üyeler,  EMO Eskişehir Şubesi’ndeki üyelerin de desteğiyle çalışmalarını yürüttüler.

Önergenin tam metninin Harun Özer tarafından okunduğu EMO Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda önergeyle ilgili bir aleyhte, beş leyhte, bir üzerine konuşma yapıldı. EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş, EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Özgür Yıldırım’, EMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Bozkırlıoğlu, EMO Yozgat İl Temsilcisi Nurhan Parlak’ın da söz aldığı önerge üzerine konuşmalarda BMO ve ilgili süreç değerlendirildi. Konuşmalarda bilgisayar mühendisliği alanına yönelik çalışmaların EMO içerisinde yeterince yer bulamamasında hem EMO’nun hem bilgisayar mühendislerinin sorumluluğu olduğu, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğu, bugün yürütülen çalışmalardaki genel yaklaşımın ve temel ilkelerin meslekçilikten uzak, TMMOB’nin toplum mühendislik perspektifini taşıdığı, BMO’nun TMMOB’yi güçlendireceği ve bu sektörde çalışanların çalışma hakkını sonuna kadar savunacak BMO’nun, bilişim çalışanları için de ilerici bir adım olacağı ifade edildi. Konuşmalardan sonra, önerge bir çekimser oya karşı, oy birliği ile kabul edildi ve uzun süre ayakta alkışlandı.

EMO Bursa Şubesi Genel Kurulu’nda, Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Başkanı Arif Doğru’nun leyhte konuşması sonucu bir karşı oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu.

EMO Eskişehir Şubesi’nde ise önerge oy birliği ile kabul edildi.

EMO İstanbul Şubesi BM MDK tarafından hazırlanan, BMO çalışmalarından derlenmiş video/animasyon İstanbul Şubesi Genel Kurul fuayesinde gösterildi.

EMO İstanbul Şubesi Genel Kurulunda 37. Dönem Şube Başkanı Erhan Karaçay’ın leyhte konuşması sonrası oylanan önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Ertesi gün gerçekleştirilen seçimlerde ise Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da Demokrat Mühendisler, Bursa’da da Katılımcı Mühendisler seçimleri kazandı. Seçim sonuçlarına göre yeni dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanları aşağıdaki şekilde belirlendi.

EMO Ankara Şubesi: Ebru AKGÜN YALÇIN
EMO Bursa Şubesi: Remzi ÇINAR
EMO Eskişehir Şubesi: Levent EGÜZ
EMO İstanbul Şubesi: Beyza METİN

BMO ile ilgili çalışmalar, EMO Genel Kurulu’na yönelik olarak yoğunlaşarak devam edecek.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası