Üyelerimize ve Meslektaşlarımıza Duyurulur!

Değerli meslektaşlarım,

1987’de TMMOB’ye Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin başkanları tarafından verilen dilekçe ile başlayan, EMO’da devam eden upuzun bir yolu farklı zamanlarda hep birlikte yürüdük. EMO’da başladığımız yolun sonunda ancak yepyeni bir uzun yolun başlangıcında olduğumuz bugünlerde TMMOB’nin kararı ile içerisinde yer aldığım Kurucu Yönetim Kurulunda olmaktan, kurulu oluşturan arkadaşlarımın oybirliği ile getirildiğim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden, bu sürecin sorumluluklarını hep birlikte üstlenmekten onur duyuyorum.

BMO’yu kurabildiğimiz için kıvançlıyım. İçinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde meslek onurumuz, meslektaşlarımızın hakları, kamudan yana bilişim politikaları için; insandan, yaşamdan, emekten yana bir meslek odasının yapılanması için umutluyum. Bilgisayar Mühendisleri Odasının yaşaması için çalışmak konusunda kararlıyım.

Bu kıvancı, umudu, kararlılığı tüm Bilgisayar Mühendisleri ile paylaşıyor olduğumu biliyorum. Yolumuzu şekillendirecek olan BMO 1. Genel Kurulunu hep birlikte gerçekleştirmek dileği ile 2 Haziran 2012’de TMMOB Genel Kurulunda BMO kurulması kararının alınmasının ertesinde başlayan süreci, gelinen aşamayı ve bundan sonra olacakları özetleyen bilgi notunu aşağıda dikkatlerinize sunuyorum.

Funda Başaran Özdemir

BMO Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

 

2 Haziran 2012 tarihinde TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruldu. TMMOB ana yönetmeliği gereği, Genel Kurul kararı tüzelkişiliğe sahip bir odanın kurulması anlamına geliyor olsa da, odanın etkinliğine başlayabilmesi için öncelikle genel kurulunu toplaması gerekmektedir. Genel Kurul odaların en yetkili organıdır. Odanın etkinlik alanları ve ilkelerinin saptanması, yönetmeliklerinin oluşturulması, gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, ücretli çalışacak geçici ve sürekli kadroların kararlaştırılması, sahip olunan ya da olunacak taşınmaz malları hakkında karar alınması gibi yetkiler dışında, Genel Kurul sonraki iki yıl boyunca odaya dair alınan kararları Genel Kurul adına yürütecek olan Yönetim Kurulu ve diğer kurulları seçer.

Bu nedenle yeni kurulan odaların ilk Genel Kurul çağrısı ve açılışı TMMOB denetiminde gerçekleştirilir. Ancak TMMOB Yönetim Kurulu Genel Kurul hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere yedi üyeli bir Kurucu Yönetim Kurulu atamaktadır.

30 Haziran 2012 tarihli toplantısında TMMOB Yönetim Kurulu Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 1. Genel Kurul hazırlıklarını yürütmek üzere Funda Başaran Özdemir, Gölay Şakiroğulları, Hülya Küçükaras, Taylan Özgür Yıldırım, Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu, İbrahim İzlem Gözükeleş, Memet Harun Özer‘i Kurucu Yönetim Kurulu olarak atamış ve 4 Temmuz 2012 tarihinde bu kararını Kurucu Yönetim Kurulu üyelerini bir toplantıya çağırarak bildirmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu ile gerçekleştirilen bu toplantıda ayrıca BMO Kurucu Yönetim Kuruluna BMO 1. Genel Kurulunu Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirme kararını bildirmiştir.

4 Temmuz 2012 tarihinde bildirilen atama ile göreve başlayan Kurucu Yönetim Kurulu olarak BMO’nun kuruluşunun 25 sene öncesinde başlayan uzun bir yürüyüşün sonucunda gerçekleştiğinin altını çizmek durumundayız. Bu uzun yürüyüş boyunca pek çok Bilgisayar Mühendisi bu yürüyüşe katıldı, bu sürece emek verdi. Bu nedenle kuruculuk sadece TMMOB Yönetimi tarafından atanan bu Yönetim Kurulunu oluşturan yedi kişiyi niteleyen bir sıfat değil, bu Yönetim Kurulunun gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği BMO 1. Genel Kurulunu olanaklı kılan bütün özveri ve emeklerin sıfatıdır.

Kurucu Yönetim Kurulu atanmasının ardından ilk toplantısını 6 Temmuz 2012 tarihinde saat 19.00’da gerçekleştirdi. Bu ilk toplantıda TMMOB Yönetim Kurulu’nun istemi gereği görev paylaşımı yapıldı. Görev paylaşımı, aşağıdaki biçimde gerçekleşti:

Yönetim Kurulu Başkanlığı: Funda BAŞARAN ÖZDEMİR
,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı: İbrahim İzlem GÖZÜKELEŞ,

Yönetim Kurulu Yazman Üyeliği: Mehmet Birkan SARIFAKIOĞLU
,

Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği: Taylan Özgür YILDIRIM

BMO kurucu Yönetim Kurulu, atanması ve görev paylaşımı yapmasının ardından TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 3 aylık süre için bedelsiz olarak tahsis edilen Necatibey Cad. No:88/7 Kızılay adresindeki Oda merkezinin işler hale getirilmesi uğraşına girişti. Ayrıca BMO 1. Genel Kurulunun çoğunluklu olarak 1-2 Eylül 2012 tarihinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı durumda 8-9 Eylül 2012 tarihinde toplanması kararını alındı. TMMOB Ana Yönetmeliği Madde 47/c uyarınca, Elektrik Mühendisleri Odası’na üye olan Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Bilimleri Mühendisi, Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisi, Bilişim Sistemleri Mühendisi, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi ve Yazılım Mühendisi ünvanına sahip üyelerin tüm belgelerinin Bilgisayar Mühendisleri Odası’na devredilmesi istemi de yazılı olarak bildirildi.

13 Temmuz 2012 tarihinde bu istemle ilgili olarak EMO Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda açığa çıkan sonuçlar ise şu şekilde özetlenebilir:

  1. EMO, yukarıda adı geçen ünvanlara sahip tüm üyeleri 1 Ağustos tarihi itibariyle BMO’ya devredecektir. Bu tarihten sonra bu üyeler resmi olarak BMO üyesi olacaklardır.
  2. EMO, bu devir öncesinde bu üyelerin tamamına bir ileti göndererek BMO’nun kuruluşunu ve üyeliklerinin BMO’ya devredileceğini bildirecektir.
  3. EMO Ana Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği geçmişe dönük aidat borçlarının tahsil edilmesi zorunluluğu nedeniyle EMO, aynı zamanda devredeceği üyelerden aidat borcu olanların bu borçlarını ödemelerini isteyecektir.
  4. EMO’nun devredeceği üyelerden 2012 yılı aidatını peşin olarak ödemiş olanların aidatlarının 5 aylık kısmı, BMO’ya aktarılacaktır.
  5. EMO, BMO 1. Genel Kurulu gerçekleştirilene dek tahsis edilen dairenin giderlerini, Genel Kurul giderlerini, altyapı gereksinimlerini ve haberleşme giderlerini karşılayacaktır.
  6. BMO’nun bu süreçte ihtiyaç duyduğu mali müşavirlik ve hukuk hizmetleri de yine EMO tarafından sağlanacaktır.

Bu noktada BMO Kurucu Yönetim Kurulunun dileği, 1 Ağustos 2012 tarihi sonrasında BMO üyesi olacak tüm EMO üyelerinin geçmiş aidat borçları konusunda özenli davranmalarıdır. BMO’nun 1. Genel Kurulunun toplanması ve 2014 yılının Şubat ayına dek etkinlik gösterecek olan ilk Yönetim Kurulunu ve diğer kurullarını seçmesi için EMO Yönetiminin gösterdiği dayanışma bu özeni hak etmektedir.

Kurucu Yönetim Kurulu, TMMOB çatısı altında yer alan tüm odaların gösterdiği dayanışma ve başından beri bu sürece destek vermiş olan Bilgisayar Mühendisleri ile birlikte, bu ülkenin gereksinimi olan etkin ve güçlü bir BMO’yu yaratacak olan 1. Genel Kurulunu gerçekleştirme konusunda kendisine verilen sorumluluğu yerine getirmek konusunda kararlıdır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Kurucu Yönetim Kurulu

 

ODAMIZIN ÇALIŞMA SAATLERİ:

Necatibey Cad. No:88/7 Maltepe/ANKARA adresindeki odamız

Hafta içi :   10:00 – 20:00

Cumartesi: 10:00 – 14:00 saatleri arasında üyelerimize ve meslektaşlarımıza hizmet verecektir.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası