TMMOB BMO 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

58056_14_58_19Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bünyesinde örgütlenme çalışmalarını tamamlayan bilgisayar mühendisleri, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) kuruluş çalışmalarını 8-9 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu ile tamamladı. BMO`nun ilk Genel Kurulu`nda 3 grubun yarıştığı seçimleri, `Demokrat Mühendisler` kazandı. BMO 1. Dönem Yönetim Kurulu`nda Gölay Şakiroğulları, Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu, Mehmet Yazıcı, Oya Tezel, Serdar Çiftçi, Halil Ağın ve Onur Özardıç görev alacak.

BMO‘nun kurulmasına yönelik olarak EMO şubelerinin genel kurullarında alınan kararların ardından 23-24 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenen EMO 43. Olağan Genel Kurulu‘nda TMMOB Genel Kurulu‘na taşınmasına yönelik ilk karar alındı. 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu‘nda da bilgisayar mühendislerinin ayrı oda kurmaları kararı onaylandı. BMO‘nun kuruluş sürecini yürütmek üzere TMMOB Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2012 tarihinden Funda Başaran Özdemir, Gölay Şakiroğulları, Hülya Küçükaras, Taylan Özgür Yıldırım, Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu, İbrahim İzlem Gözükeleş ve Memet Harun Özer‘i Kurucu Yönetim Kurulu olarak atadı.

BMO Kurucu Yönetim Kurulu‘nun çalışmaları doğrultusunda BMO 1. Olağan Genel Kurulu, 8-9 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlendi. Genel Kurul çalışmaları, 8 Eylül 2012 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Teoman Öztürk Konferans Salonu‘nda açılış konuşmaları ile başladı.

1987‘den Günümüze Bilgisayar Mühendisleri

BMO 1. Olağan Genel Kurulu‘nda ilk olarak BMO Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Başaran Özdemir kürsüye geldi. Genel Kurulun bilgisayar mühendisleri açısından tarihsel bir önemi olduğuna dikkat çeken Başaran Özdemir, BMO‘nun kurulmasına yönelik ilk adımın 1987 yılında atıldığını hatırlattı. O dönemde üye sayısındaki yetersizlik nedeni ile kuruluş çalışmalarının ertelendiğini ifade eden Başaran Özdemir, BMO‘nun kurulması ile birlikte bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesinin ivme kazanacağını kaydetti. BMO‘nun yürüteceği çalışmaların, EMO ve TMMOB çalışmaları ile uyumlu olacağına vurgu yapan Özdemir,  bilgisayar mühendislerinin çok sayıda sorunu bulunduğuna dikkat çekti.

Bilgisayar mühendislerinin mesleki alanındaki sorunlara konuşmasında yer veren Başaran Özdemir, İnternet erişimine ifade özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde müdahale edildiği saptamasını yaparken, uluslararası anlaşmalar ile güvence altına alınan kişisel verilerin gizliliği ilkesine önem verilmediğine de işaret etti.

Açılışta EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş da konuştu. Göltaş, bilgisayar mühendisleri için tarihsel olarak nitelendirilen bir güne tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

 “Biraz geçmişe gittiğimde, BMO‘nun kuruluş sürecini oluşturan tartışmaların, EMO‘nun içerisinde 1990‘lı yılların başında hız kazandığını ve günümüze gelene kadar kimi zaman ivmesi yükselerek kimi zaman da sönümlenerek bugünlere geldiğini görüyoruz.

Bu çalışmaların birçoğunu EMO‘da bilgisayar mühendisi birçok arkadaşımla değerlendirme fırsatı bulduğum, sizlerin örgütlenme çalışmalarını yöneticilik yaptığım dönemler boyunca izlemeye çalıştığım için, çok yakından olmasa da sürece tanıklık eden arkadaşlarınızdan biri sayılırım.

1990 yılında EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi iken tanık olduğum bilgisayar mühendislerinin örgütlenme sürecinde, Oda Lokali‘nde yapılan geniş katılımlı toplantılarda yer alan, yine o dönemlerde Ankara Şube Başkanlığı da yapmış olan ve bugün yurtdışında bulunan sevgili Duygu Mutlu‘yu da mücadele sürecinin eski bir emektarı olarak selamlamak isterim.”

Göltaş, BMO‘nun kuruluş sürecini ise katılımcılara şöyle anlattı:

“Geçtiğimiz dönem EMO Yönetim Kurulu‘nun oy birliği ile aldığı en önemli kararlardan biri de, Bilgisayar Meslek Ana Dalı Komisyonu‘nun önüne hedef olarak koyduğu BMO kuruluş sürecine dair her türlü etkinliği örgütleme konusundaki kararı onaylamak ve bu konuda demokratik bir anlayış ile sürecin önünü açmak olmuştur. Bu konuda EMO‘nun tüm birimleri ile gerek düzenlenen çalıştaylarda, gerekse şube ve merkez genel kurullarında verdiği sınav, örgütsel kültürümüzün nasıl gelişmiş bir altyapıya sahip olduğunu göstermesi açısından güzel bir örnek oluşturmuştur.”

EMO Yönetim Kurulu‘nun BMO‘nun bundan sonraki tüm faaliyetlerinin ve BMO‘nun kuruluş sürecini örgütleyen devrimci, demokrat, yurtsever bilgisayar mühendislerinin TMMOB örgütselliği içerisinde yürütecekleri bilimden emekten ve demokrasiden yana, mesleğin toplumun ortak yararı için geliştirilmesi için gösterecekleri her çabanın destekçisi olacağını vurgulayan Göltaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: :

“Her örgütün kendi kurumsal yapısını güçlü kılan değerleri, mücadele birikimleri ve tarihsel kişilikleri vardır. Elbette ki ülkemizde ve dünyada da bilgisayar mühendisliğinin gelişimine önemli katkılar sağlamış yapılar ve saygın kişilerin tümünü buradan ayrıntılı olarak anma olanağı yoktur. Bunların toplumsal yaşamda daha tanınır olması, bundan böyle BMO‘nun varlığı ile daha da etkin ve görünür olacaktır. Buna rağmen genel kurulun sınırlı bir zaman ortamında da olsak, kısa ve onurlu yaşamı ile bilim dünyasının önemli bir ismini bugün anmazsak olmaz diye düşünüyorum.

Necdet Bulut Unutulmadı

Mesleğin tarihçesine dair yapacağınız üretimlerde, TMMOB‘nin onurlu sayfaları içerisinde her zaman birlikte anacağımıza inandığım değerli bir insandan söz etmek istiyorum.

Eli kanlı kiralık faşist katillerce 26 Kasım 1978 gecesi katledilen, bugün yaşasaydı heyecanınızı ve mutluluğunuzu en devrimci bilge duygularla sizlerle paylaşacağına inandığım Türkiye‘nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı olan ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Necdet Bulut‘u bu ilk genel kurulda saygıyla anıyorum.”

Necdet Bulut‘un 15 Ocak 1978 tarihli Vatan Gazetesi‘nde yayımlanan “Jacquard Makinasının Çiçekleri” adlı makalesinden alıntılar yapan Göltaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Evet, bugün aramızda olsaydı değerli hocamız; bilişim alanında baş döndürücü bir hızla yaşanan teknolojik gelişimin insanlık için hayal ettiği güzel bir gelecek için yeterli olmadığını görecek ve egemenlerin elinde küresel bir sömürgecilik aracına dönüşen teknolojinin halkın yararına nasıl kullanılacağına dair de aydın sorumluluğu ile çözümler üretmeye çalışacaktı, hiç kuşkusuz. Şimdi o sorumluluk BMO‘yu kuran genç arkadaşlarımın omuzlarında. Şimdi kardeş Oda olarak sizlere tekrar kolay gelsin. Yolunuz açık olsun diyorum arkadaşlar.”

“BMO, TMMOB‘ye Güç Katacak”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise açılışta yaptığı konuşmasına TMMOB örgütlülüğünün gelişmesine katkı koyacağı inancıyla 24. oda olarak kurulan BMO‘nun ilk genel kuruluna tanıklık etmekten gurur duyduğunu ifade ederek başladı. Soğancı, konuşmasına şöyle devam etti:

“TMMOB, 6235 sayılı Yasa‘yla 1954 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda 10 Odası ve 8 bin üyesi bulunan TMMOB‘nin, bugün ilk genel kurulunu gerçekleştirdiğimiz BMO ile oda sayısı 24‘e ulaşmıştır. Üye sayımız ise 2011 sonu itibariyle 400 bini aşmıştır.

Bilimi ve teknolojiyi insanla buluşturan, dolayısı ile insan odaklı bir mesleğin uygulayıcılarının örgütü olan TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları temsil etmektedir. Onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir. Bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek zorundadır. TMMOB bunların gereği olarak en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürmek zorundadır. TMMOB bu çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında, bilim insanlarının yol göstericiliğinde ve 50 yılı aşkın geçmişinin birikimi ile yürütmeye kararlıdır. Bilgisayar Mühendisleri Odamızın da bu kararlılıkla bugün yürüyüşüne başlayacağına olan inancım da tamdır.

“Öztürk‘ün Yol Haritasını Takip Ediyoruz”

TMMOB‘un yol haritasının Teoman Öztürk‘ün “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız” şeklindeki ifadeleri ile 1970‘lerde çizildiğine dikkat çeken Soğancı, TMMOB‘un ilkelerini ve çalışma anlayışını şöyle özetledi:

“TMMOB ve bağlı Odaları mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir. BMO‘nun da bu ilkelere sahip çıkacağını, bunları geliştireceğine çok inanıyorum.”

Türkiye‘nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek ülkenin “Kral çıplak” diyebilen TMMOB‘ye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek Soğancı, konuşmasını şöyle sürdü:

 “Çünkü emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz için çölde bulunan ve hayat taşıyan bir nehir gibidir. Biz bu ihtiyacın gereklerini yerine getirmek kararlılığındayız.”

Mehmet Soğancı TMMOB adına BMO‘ya “hoş geldiniz” diyerek ve çalışmalarında başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

BMO 1. Dönem Kurulları

BMO 1. Olağan Genel Kurul çalışmaları 9 Eylül 2012 tarihinde EMO Hizmet Binası‘nda yapılan seçimler ile tamamlandı. Tüm BMO üyelerinin oy kullanabildiği seçimlerde 3 liste yarıştı. Demokrat Mühendisler, Türk Bilişim Grubu ve Bağımsız Bilgisayar Mühendisleri adı altında 3 listenin katıldığı seçimleri, Demokrat Mühendislerin kırmızı listesi kazandı.

Böylece BMO 1. Dönem Yönetim Kurulu‘na Gölay Şakiroğulları, Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu, Mehmet Yazıcı, Oya Tezel, Serdar Çiftçi, Halil Ağın ve Onur Özardıç seçildi. İbrahim İzlem Gözükeleş, Berhan Soylu, Serdar Aslan, Ezgi Pekşen, Adil Güneş Akbaş, Murat Yıldız ve Volkan Tokmak ise Yönetim Kurulu yedek üyeleri oldular.

BMO 1. Dönem Denetleme Kurulu‘nda ise Cem Nuri Aldaş, Ruket Çakıcı, Şenol Tekdal, Onur Günduru, Uğur Nasırlıel, Alper Pahsa ve Çağdaş Ekinci görev alacak. Zühre Kordon, Onur Tolga Şehitoğlu, A. Engin Görgüliçten, Tahir Emre Kalaycı, Ebru Kül Sayın, Sadık Nazik ve Barış Aralay ise Denetleme Kurulu yedek üyeleri olarak seçildiler.

BMO 1. Dönem Onuru Kurulu‘nda ise Ruşen Sarsu, Funda Başaran Özdemir, Arif Cevizci, Cevat Şener, Recep Alp Kut yer alırken, yedekler ise İsmail İlker Tabak, Pınar Evrensel, Aylin Akça Okan, Asuman Balat ve Meltem Yıldırım Ekici‘den oluştu.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası