Yazılım Özgürlüğü Günü – 2012

Her yıl dünya genelinde Eylül ayının üçüncü Cumartesi kutlanan Yazılım Özgürlüğü Günü bu yıl ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Şu an için Ankara, Çanakkale, İstanbul ve İzmir’de kutlamaları kesinleşen etkinliklere 15 Eylül 2012 Cumartesi günü  özgür yazılım sevdalısı/meraklısı herkesi bekliyoruz.

Etkinlik ile ilgili güncel duyurular aşağıdaki iletişimlerden yapılacaktır.

Bu etkinlik, özgür yazılımlar konusunda bilgi almaktan tutun da, kendi yaptığı çalışmaları paylaşmak isteyen veya bu konuda güncel ve aktif insanlarla tanışmak isteyen herkese açıktır.

Uluslararası web sitesi: Software Freedom Day

Yerel web sitesi: http://yazilimozgurlugugunu.org.tr/

Facebook: http://www.facebook.com/yazilimozgurlugugunu

Twitter: https://twitter.com/yazilimozgurgun

Google: https://groups.google.com/forum/#!forum/yazilimozgurlugu

 

Dünya Özgür Yazılımım Günü Bildirgesi

Yaşamımız her gün teknoloji, akıllı cihazlar ve bunları çalıştıran yazılımlar nedeniyle her gün gelişmekte, kolaylaşmakta ve zenginleşmektedir. Yazılım, Bilişimi; Bilişim, Bilim ve Teknoloji ise insanlığı Bilgi Toplumuna götürmektedir. Bir başka deyişle, yazılım ülkelerin gelişme yarışında stratejik bir önem kazanmıştır. Biz özgür yazılım gönüllüsü birey ve kuruluşlar, tüm dünyada Eylül’de 3. cumartesiyi “Dünya Özgür Yazılım Günü” olarak kutluyoruz. Bu yıl, 15 Eylül  de Ankara, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de çeşitli etkinlikler yapıyoruz.

Hayatımızı ulaşımdan savunmaya, üretimden dağıtıma, eğitimden sağlığa, ticaretten kamu yönetimine, iletişimden eğlenceye   tüm boyutlarını düzenleyen akılllı cihaz ve sistemlerin önemli bir bileşeni yazılımdır. Özgür yazılımlar,   kaynak kodları herkesin incelemesine,  kullanımına ve  dağıtımına açık, kullanıcıya sınırsız özgürlük veren yazılımlardır.   Özgür  yazılımlar, ücretsiz, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir. Özgüt yazılım  dünyası, yeni bir yazılım üretme biçimi, yeni iş modelleri sunmaktadır. Tüm dünyaya yayılmış   kullanıcı ve uzmanlarca  imece yöntemi ile geliştirilen özgür yazılımları, insanlığın ortak malıdır.

Özgür yazılımlar, en küçüğünden  gömülü sistemlerden, en büyüğünden süper bilgisayarlara, ev kullanıcılarından bankalara, kamu kurumlarından üniversitelere, tüm kurum ve bireylerin rahatça kullanabileceği, gereksinimlere göre basitleştirilebilen, sağlamlaştırılabilen, güçlendirilebilen yazılımlardır. Özgür yazılımlar, her alanda çözümler sunarak, yazılım tekellerine karşı tüketiciye seçenekler sunmaktadır.  Pek çok ülke, kamu kurumlarında  özgür yazılımlarının kullanımını şimdiden benimsemiş ve bilgi toplumu stratejilerin bir parçası yapmışlardır. Ülkeler, güvenlik, tasarruf, istihdam ve rekabet avantajı için özgür yazılımları kullanmaktadır.  Dünya üzerindeki hemen her ülke kendi gereksinimlerine göre bir  Linux dağıtımı geliştirmektedir. Ülkemizde de gönüllülerce çeşitli dağıtımlar üretilmiş, ve TÜBİTAK’ın girişimi ile   Pardus   hazırlanmıştır. Bir Özgür yazılım eko sistemi kurulmaya başlanmış,  yeni özgür yazılımlar ve uygulamalar geliştirilmekte, yerli özgür yazılım  firmaları kurulmaktadır.

Özgür yazılım  felsefesinin paylaşımcı yapısı  başka alanlarda yankı bulmuştur. İnsanlık açık ders malzemeleri, açık erişim, açık patentler, açık donanım gibi yaklaşımlarla dünyanın daha yaşanır bir hale gelmesinine katkıda bulunmaktadır.

Bugün İnternet büyük ölçüde özgür yazılımların üzerinde çalışmaktadır. Dünyada 300 binin üzerinde özgür yazılım projesi vardıKanımızca, özgür yazılımların, kapalı kaynak kodlu yazılımlarla  yetenek ve performansta yarışacak konumdadır. r. Özgür  yazılımlara bu sansın verilmesi, kamu ihalelerinde eşit sans verilmesi istiyoruz.   Kamudaki uygulamaların platform bağımsız olması gerekir. Başta temel bilişim eğitimin olmak üzere, her kademe marka bağımlılığı yaratmayacak, kullanıcıyı tüm alternatif platform ve ürünlerde çalışabilme yeteneğini kazandıracak, ürünlere değil kavramlara ağırlık vermesi gerekir.

Özgür yazılımlarının ülkemizin kalkınması,  bilgi toplumuna dönüşmesinde önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz.   Ülkede herkesin özgür yazılımlarla tanışmasını öneririz. İster kişisel bir kullanıcı, ister küçük ölçekli bir işletme, ister büyük ölçekli bir kamu veya özel kuruluşun yöneticisi olun, özgür yazılım alternatifini, maliyet ve verimlilik acısından değerlendirmeden karar vermeyin!

Ülkemizin geleceğinde bilişim önemli rol oynayacaktır. Özgür yazılımlar çoğu sektör ve bireyler için, Türkiye’nin üretmesi ve gelişmesi için, en etkin ve verimli secenektir.

 

Daha Özgür ve verimli bir yaşam için Özgür Yazılım !

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası