Seçilen BMO Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda Yürütme Kurulu ve görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlendi.

 

Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman Üyelerden oluşturuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Gölay ŞAKİROĞULLARI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar ÇİFTÇİ

Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mehmet Birkan SARIFAKIOĞLU

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet YAZICI

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası