BMO 1. Dönem Danışma Kurulu İlk Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Gündem ve kararlar şu şekildeydi;

1.       Genel Kurul ve seçim sonrası dönem içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili Bilgilendirme

2.       Oluşturulacak Komisyonların ve Çalışma Gruplarının önerileri

3.       Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi

gündemiyle toplanan danışma kurulunda,  Yönetim Kurulu tarafından Etkinlik Raporu sunuldu. Yönetim Kurulunun görev dağılımı, yapılan toplantılar, alınan kararlar, mali durum, devam eden çalışmalar ve hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İkinci gündemde aşağıdaki komisyonların oluşturulması Kurul üyeleri tarafından önerildi. Buna göre;

 

 • BMO-Genç
 • Bilirkişilik ve Bilişim Hukuku
 • Örgütlenme
 • Yönetmelikler
 • Basın-Yayın ve Sosyal Medya
 • Eğitim
 • Mesleki Yeterlilik
 • Özgür Yazılım
 • Teknik
 • Etkinlikler
 • Bilişim Çalışanları

 

komisyonları önerildi. Komisyonların görevleri ve çerçeveleri tanımlanarak üyelerle paylaşılarak ek komisyon önerilerinin alınması ve komisyonlara katılacak üyelerin belirlenmesi kararlaştırıldı.

 

Üçüncü gündemde seçim sonuçları analiz edildi.

 • Üye İletişim bilgilerinin güncellenmesi
 • Seçimlere katılım oranları artırılması
 • Odaya yeni üyeler kazandırılması

gerektiği sonuçlarına varıldı.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası