İlişkisel Veritabanları ve SQL

İlişkisel Veritabanları ve SQL

 1. Giriş

  1. Temel Veritabanı Kavramları

 2. SELECT Kullanımı

 3. Veri Kısıtlama

  1. WHERE Kullanımı

  2. Karşılaştırma Operatörleri

  3. Mantıksal Operatörler

 4. Veri Sınırlaması

  1. ORDER BY Kullanımı ve ASC, DESC Kavramları

 5. SQL Fonksiyonları

  1. Tek Satır Fonksiyonları (Single Row Functions)

   1. Karakter Fonksiyonları

   2. Sayı Fonksiyonları

   3. Tarih Fonksiyonları

   4. Genel Fonksiyonları

  2. Grup Fonksiyonları

 6. Alt Sorgu Yapıları (Subqueries)

 7. DML Fonksiyonları Kullanımı

 8. DDL Fonksiyonları Kullanımı

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası