İş Zekası

İş Zekasi Eğitim İçeriği

 • Genel Kavramlar

 • İş Zekası (BI) Nedir?

 • İş Zekası Süreci

 • Karar Verme Süreci

 • Karar Vericilerin Sorunları

 • Neden İş Zekası?

 • İş Zekası Bileşenleri

 • İş Zekası Mimarisi

  • Kaynak Sistemler

  • ETL ve Veri Aktarımı

  • Veri Ambarı

  • OLAP

  • Veri Madenciliği

  • Sunum ve Görselleştirme

 • Veri Ambarı Uygulaması

 • ETL Uygulaması

 • Analitik Görselleştirme Uygulaması

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası