Diyarbakır ve Mardin’de Üye Toplantıları Gerçekleştirildi

4 Mayıs 2013 Cumartesi günü EMO Diyarbakır Şubesi’nde ve 5 Mayıs 2013 Pazar günü Mardin Barosuda Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gölay Şakiroğulları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Çiftçi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Murat Yıldız ve İstanbul Temsilciliğinden Haşim Şemdinoğlu’nun katılımıyla BMO üye toplantıları gerçekleştirildi.

Diyarbakır ve Mardin’den bilgisayar mühendislerinin ilgi gösterdiği toplantılarda Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluş süreci, kuruluşundan beri yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Toplantılarda, bilgisayar mühendislerinin ortak sorunları ve nedenleri irdelenerek çözüm önerileri paylaşıldı. Sertifikalarla itibarsızlaştırılmak istenen mesleğimize sahip çıkmamız gerektiği, meslek tanımının ve ilgili hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi için bilgisayar mühendislerinin ortak çabasının ve emeğinin önemi vurgulandı .

Mesleki yeterlilik kurumunun yetkisi dışına çıkarak mesleğimizle ilgili tanımlamalar yapması ve buna bağlı sertifikalarla mesleki ünvanlar verilerek diplomanın itibarsızlaştırılmaya çalışılması ve Odanın bu süreçteki tavrı ile başlatılan hukuki süreç hakkında bilgi verilen toplantılarda; Güney Doğu Bölgesi Temsilciliği için fikir alışverişinde bulunuldu.

Bir demokratik kitle örgütü olarak Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın  bölgesel ve toplumsal olaylara dair yaklaşımı konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası