TMMOB’den Milletvekillerine Açık Mektup

 

TBMM’de görüşülmekte olan Anayasa değişikliği teklifine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan açık mektup, Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından bir kez daha ilgi ve dikkatlerine sunulmak üzere, milletvekillerine e-posta ile iletildi. Mektupta Anayasa’nın bir toplumsal sözleşme olduğu ve bunun toplumun geniş kesimlerince, etraflıca tartışılarak oluşturulmasının öneminin yanı sıra bugünkü değişiklik teklifinin güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırdığı vurgulandı.

MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP
17.01.2017/Ankara

Sayın Milletvekili;

Ülkemiz, toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanmayan köklü bir anayasa değişikliği paketiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Hem değişiklik yapılan madde çokluğu hem de yapılan değişikliklerin niteliği itibarıyla bu paket, bir anayasa değişikliğinden çok yeni bir anayasa öngörmektedir. Bu durum, Anayasa değişikliği teklifinin TBMM’ye gelmeden önce toplumda tartışılmasını ve ilgili bütün kesimlerden görüş alınmasını gerektirir, ancak böylesi bir süreç izlenmemiştir.

Anayasanın, tüm temel toplumsal ve haklar özgürlükler ile bu hak ve özgürlüklerin nasıl korunacağı, kamusal, toplumsal bütün temel ilkeleri belirleyen toplumsal bir sözleşme olması gerekir. Ancak teklif bu içerikte olmadığı gibi, toplum, Anayasa değişikliğinin içeriği hakkında oylama öncesi sağlıklı bir bilgiye sahip olmamıştır. Zira bu değişiklik teklifi toplum nezdinde ne teklif sahipleri tarafından ne de konunun bütün taraf ve uzmanları tarafından tartışılmamıştır.

İki ay sonra topluma bu Anayasayı oylayın denilecek. Sizin dahi yeterince bilginiz olmadığına inandığımız bir konuda ve yürürlükteki Anayasa’ya rağmen açık oylamaya zorlandığınız bir ortamda, hele hele bir OHAL döneminde böylesi bir referandum yapmak doğru mudur?

Sayın Milletvekili,

Sayın Adalet Bakanı, “muhafazakâr kesimin oylarıyla” bu Anayasa kabul edilecek demiştir. O zaman, bu Anayasa değişikliğinin toplumu yaran, muhafazakâr olmayanları dışlayan, kutuplaştırıcı, toplumsal gerilimler yaratacak bir anayasa olması da öngörülüyor ve göze alınıyor demektir. Bu durumda, bu Anayasa toplumsal bir sözleşme olmayacak, yalnızca bir tarafı ifade veya temsil edecek, diğer tarafı karşıya alacak demektir. Çoğunluğun desteğini arkasına alanın, bunu bir kez sağladıktan sonra, ülkemizi, hak ve özgürlüklerin sınırını da kendisinin çizmeye başladığı baskıcı bir rejime evrilteceği açıktır. Anayasaya toplumun farklı kesimlerinin uzlaştığı “genel irade” yerine “özel iradeyi” egemen bir şekilde koymak, toplum düzenini bozmak ve sürekli çatışma ortamı yaratmak demektir.

Uzlaşmayı ve “genel irade”yi yansıtmayı reddeden bu anlayış ülkemizi kritik bir dönemece sokmuştur. Bu Anayasa değişikliği paketi toplumsal gerilimi ve çatışmayı davet edici niteliktedir. Bu nedenle siz milletvekillerinin tarihsel bir sorumlulukla yüz yüze olduğunu belirtmek isteriz.

Sayın Milletvekili;

Bu anayasa teklifi, yürütmeye sunduğu olağandışı ve olağanüstü güç ve yetkiler nedeniyle 12 Eylül faşizminin anayasasını bile geride bırakmaktadır. Güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran, içinde yer aldığınız TBMM’yi işlevsizleştiren, yürütmeyi denetim dışı tutan, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, Cumhurbaşkanını anayasal düzenin merkezine oturtan bu teklif ya geri çekilmeli ya da mutlaka reddedilmelidir.

Yukarıda belirttiğimiz sakıncaları gidermenin tek yolu budur. Sizleri temsilcisi olarak seçen halkın genel çıkarları, toplumsal vicdan ve geleceğimiz adına sizi, tarih önünde, söz konusu anayasa değişikliği teklifine hayır demeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası