Twitter’a Erişimin Engellenmesi Hakkında Basın Açıklaması

Anayasa, AB müktesebatı ve evrensel normlar ile teminat altına alınmış olan temel hak ve özgürlüklerimiz, dün gece geç saatlerde yapılan, ülkemizde 12 milyondan fazla kullanıcısı olan “Twitter’a Erişimin Engellenmesi” uygulaması nedeniyle çok ağır bir yara almıştır.

Sosyal Medya, iletişimin, bilgiye erişimin, bireyin kendini ve düşüncelerini ifade etmesinin en temel ve vazgeçilmez bir aracı haline gelmiştir.

Bilgi toplumu olmayı kendine hedef edinmiş, kamu idaresi içinde bu amaçla, özel ihtisas birimleri kurmuş, kalkınma planları, bilgi toplumu stratejileri ile bunları eylem planlarına dönüştürmüş bir ülkenin, bu şekilde sosyal medyayı yasaklama girişimi taban tabana zıt bir yaklaşımdır.

Ayrıca, ülke yararına olmayan bu tarz girişimlerin ekonomimiz açısından doğrudan ve dolaylı büyük olumsuz etkilerinin olacağı kesindir.

Sosyal medya kanallarından işlenen bir suç iddiası varsa, bunun çözümü tüm ülkenin erişimini topyekûn engellemek, ülkenin tüm bireylerinin en temel özgürlüğünü kısıtlamak değildir.  Diğer taraftan, bireylerin kişilik haklarının korunmasının da en az haber alma özgürlüğü kadar önemli olduğuna inanıyor, kişilik haklarına saldırı durumunda mahkeme kararının esas alınarak sadece ilgili içeriğe erişimin kapatılmasının daha yerinde olacağını değerlendiriyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda, aynı yasakçı anlayışla çıkarılan Internet Yasasının uygulanmasının ilk adımı olarak gördüğümüz bu “sansür”le birlikte ülkemizin dünyada giderek yalnızlaşacağı, uluslararası kamuoyunda geri kalmış, yasakçı, bireye ve bireysel özgürlüklere saygı duymayan bir 3.dünya ülkesi algısı oluşacağı kuşkusuzdur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmayı hedef edinmiş ülkemizin ve insanımızın bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, tüm yetkililere bu çağdışı uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası