Bilirkişilik Raporlarının Odaya Teslim Edilmesi

Sayın Bilirkişi,

BMO Bilirkişi Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereğince Bilirkişiler  görev üstlendiklerinde, Odaya bilgi vermeleri ve istenildiğinde hazırladıkları raporun bir kopyasını Odaya teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda üstlendiğiniz bilirkişilik görevleri konusunda hazırladığınız raporların bir örneğini 25 Ocak 2015 tarihine kadar elden yada posta yolu ile Oda’mıza teslim etmenizi önemle rica ederiz.

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası