İzmir Temsilciliği Genel Üye Toplantısı ve Forum Etkinliği Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odası İzmir Temsilciliği 3. Dönem 2. Genel Üye Toplantısı’nı 4 Şubat 2017 Cumartesi günü Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde gerçekleştirdi. Dönem BMO ve Temsilcilik faaliyetleri, Temsilcilik mali durumu, komisyon çalışmaları ve planlanan faaliyetler konusunda Temsilcilik Koordinatörü Okan Öztürkmenoğlu bir sunum yaptı. TMMOB İKK çalışmaları konusunda Temsilcilik Kurulu üyesi Barış Özel bilgi verdi, zorunlu BES uygulaması hakkında sunum yaptı. Katılımcılar BES’ten çıkma konusunda ortak görüş belirttiler. BMO Yönetim Kurulu üyesi Gözde Akgün Demirci, TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu faaliyetlerini anlattı ve mobbing konusundaki deneyimlerini bir sunumla paylaştı.

Üyelere, TMMOB’nin Anayasa Referandumu konusundaki tavrı hakkında da bilgi verildi. TMMOB’nin Anayasa Referandumu konusundaki tavrının net bir “Hayır” olduğu, önerilen değişikliğin kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına getirdiği zararlar, örgütlü toplum üzerinde yaratılacak baskı ortamı, TMMOB ve BMO’nun geleceği konusunda ciddi kaygılar yarattığı için BMO’nun da görüşünün bu paralelde olduğu belirtildi. Referandum konusunda yürütülecek faaliyetlerde üyelerin bilinçlendirilmesinin ön planda olacağı vurgulandı.

İki bölüm halinde düzenlenen forumun birinci bölümünde, işyerlerinde karşılaşılan sorunlar tartışıldı. Fazla mesai baskısının işverenden geldiği gibi, çalışma arkadaşlarından da gelebildiği ve bununla baş etmenin daha zor olduğu konuşuldu ve hatta zamanla bu çalışma şartlarına çalışanın da farkında olmadan bu durumu içselleştirerek istemsiz fazla çalışmaya alıştığı fikri paylaşıldı. Bu konuda işyerinde işitilen şu örnekler verildi: “Bu saatte çıkıp ne yapacaksın?”, “Ben kalıyorsam o saate kadar sen de kal”, “Sen memur musun bu saatte çıkıyorsun işten”, “Bu saatte çıkmamalıyım, daha hava kararmadı”. Ayrıca, takım arkadaşlarının görevlerini yerine getirmemesi veya özensiz iş yapmasının diğer arkadaşları üzerinde yarattığı iş yüküne değinildi.

Alanımızda performans ölçme konusunun çok zor ve oturmamış olduğu, piyasanın hızlı işe alıştırıldığı, doğru proje zamanlarının tespiti iş verimliliğini ve kalitesini arttıracağı tespit edildi. Çalışanın performansını ölçmek için ya da çalışmasını değerlendirmek için kullanılan yazılımların raporlarının aslında gerçeği yansıtmadığı fikri paylaşıldı. Tasarımı ve geliştirmesi iyi olmayan projelerin battığına, eğitim kalitesinin ve iyi proje liderlerinin yetişmesinin önemine vurgu yapıldı.

“Tüm süreç tek kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Analist, kodcu, testçi aynı kişi oluyor. İş tanımı, uzmanlaşma yetersiz, farklı işlere aynı kişiler bakıyor. Şirketlerin çalışanları için yükselme, kariyer planları yok. Kariyer adımları belirsiz” eleştirisine “Dünyada yapılmış örneklere bakılmalı. Mühendis adı altında teknikerler mezun ediyoruz. Mühendis ve tekniker görev tanımlarını yapıp mevcut durumu ortaya koyan rapor hazırlamak bizim atabileceğimiz ilk adım. Ülke olarak ne kadar tekniker, ne kadar mühendise ihtiyaç olduğu çıkarılmalı” yanıtı verildi. Mühendislik disiplininin ve mühendis tanımın yaşadığı nitelik kaybına engel olunması gerektiği savunuldu. Ayrıca, teknolojinin kısa sürelerde değişimi ile kişinin de kendini eksik görmesi ve değişiklik istemesi gibi bir mesleki tatmin duygusu kaybı yaşadığı dile getirildi. Buna, aslında çalışanın mesleki tatmin duygusu ile aslında işverenin beklentisinin örtüşmediği, çalışan olarak bunu kayıp olarak nitelendirmemiz gerektiği yanıtı verildi.

İş görüşmesinde “Çocuk düşünüyor musunuz? Şirket içi evliliğe sıcak bakmıyoruz” gibi çalışanlara yönelik yaklaşımların mobbing’in işe girişten önce başlayabileceğini gösterdiği konuşuldu. Mobbing’e karşı yasal haklardan bahsedilirken, ispatının zor olduğu, görgü tanığı, kamera kaydı, yazılı belge istendiği belirtildi. Bu uygulamaya maruz kalanların ilk olarak kabahati kendinde aradığı ancak mobbing’in tanımı gereği uzun süreli ve sistematik olması gerektiği için buna uğrayanın geç de olsa durumunu anladığı, baş etmek için karşı tarafı uyarmanın çok önemli olduğu vurgulandı.

Forumun ikinci bölümünde Temsilcilik, faaliyetler, yayın ve eğitim öncelikleri konuşuldu. Üniversitelerde BMO öğrenci kulüplerinin olması, imza yetkisi, bilirkişilik faaliyetleri, firma – öğrenci buluşmaları düzenlenmesi, işyeri ziyaretleri, sosyal etkinlikler, eğitim organizasyonlarında üye önceliği konularında görüşler üyelerce tartışıldı.

Eğitim ve faaliyetler konusunda üyelerden gelen aşağıdaki öneriler ile toplantı sona erdi.

  • Eğitim önerileri:

Dijital güvenlik, dijital aktivizm, proje yönetimi ve geliştirme, süreçler, analiz, dokümantasyon, tecrübe aktarımı, meslek yapı taşları

  • Faaliyet önerileri:

Teknik ve teknik olmayan eğitimlerin ve söyleşilerin devamı; üyelerin işyerlerine ziyaret, ziyaret sırasında kısa oda tanıtımı; eğitim aralarında oda tanıtımı; üyelerimizin işyerinde temsilcimiz olması ve arkadaşlarını da üye yapması için iç eğitim ve ziyaretler; imza yetkisi konusunda çalışma; sosyal etkinlikler (Baharda ailelerle kahvaltı) ; diğer demokratik kitle örgütleriyle ilişkilerin geliştirilmesi (Sanayi ve Ticaret Odaları’na kısa eğitimler verilmesi gibi)

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası