Ülkenin Onurlu Akademisyenlerinin Yanındayız!

 

Bakanlar Kurulu’nun 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile, binlerce kamu görevlisi ve akademisyen, sorgusuz-sualsiz, hiçbir hukuki dayanak olmadan ve savunma hakları dahi tanınmadan görevlerinden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, üyemiz, Odamız Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Funda Başaran da bulunmaktadır.

Her biri akademinin yüz akı, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, çalışmalarıyla bilim dünyasına ve ülkemize önemli katkılarda bulunan, yıllarca emek vererek bugünlere gelmiş akademisyenlerin ihracı ülkenin fikirsel, bilimsel üretiminin tasfiyesi, geleceğimizin ipotek altına alınması anlamına gelmektedir. Akademisyenlere yönelik bu hukuk dışı uygulamaları ülkemiz ve üniversitelerimiz adına bir kayıp ve utanç olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye’nin düşünen insanları “düşünen insana düşman” bu anlayıştan korkmuyor, isimleri KHK listelerine eklenince yok olmuyor! Bilime ve bilim insanına yönelik nefretin, özgür düşünceye, ifade özgürlüğüne ve kamu emekçilerinin iş güvencesine yönelik saldırıların karşısında; başta Funda Hocamız olmak üzere, ülkemizin aydın, barıştan yana akademisyenlerinin yanındayız. Birlikte, bilimi, aklı ve vicdanı savunmaya devam edeceğiz!

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası