Her Yönüyle SEÇSİS – İstanbul

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi) konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir çalışma grubu kurmuştur. Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla oluşturulan SEÇSİS Çalışma Grubu, sistemi işlevsel ve teknik açıdan incelemiş, Yüksek Seçim Kuruluyla (YSK’yle) görüşerek meslek alanı ve toplum adına sorular yöneltmiştir.

Yapılan çalışmalarda,
* bilgi sistemi ve insan bileşenlerinin seçim süreçlerindeki yerleri, uygulamadaki riskler,
* sistemin, güvenlik koşulları olan gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkelerine göre değerlendirilmesi,
* adil, demokratik ve güvenli bir seçim için sağlanması gereken denetim mekanizmaları ve bu bağlamda YSK’ye, siyasi partilere ve kamuoyuna yönelik somut öneriler
ortaya konmuştur.

SEÇSİS’e ilişkin kaygıları yanıtlamak, sistemin yapısı ve işleyişi konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve uzman görüşlerini paylaşmak üzere 8 Nisan 2017 Cumartesi günü TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İst. Şubesinde ve 9 Nisan 2017 Pazar günü Yılmaz Mızrak Kültür ve Sanat Merkezide SEÇSİS Çalışma Grubu üyesi Bilgisayar Mühendisi Hülya Küçükaras sunum yapacaktır.

Etkinlik herkesin katılımına açıktır.
Konuşmacı:
Hülya Küçükaras
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
SEÇSİS Çalışma Grubu

* Bilgi Sistemi ve İnsanın Süreçteki Yerleri
* Riskler
* Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik Değerlendirmesi
* YSK’nin, Partilerin, Kamuoyunun Sağlaması Gereken Kontroller

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası