Ülkemizde, seçim sonuçlarının seçime katılan siyasi partiler ve eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşılması ve izlenebilmesi amacı ile Seçim Bilgi Sistemi (SEÇSİS) kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı siyasi partiler, sivil girişimler ve haber ajansları kendi seçim sonuç takip sistemlerini oluşturarak, profesyonel muhabirler ve gönüllüler aracılığı ile seçim sonuçlarına ilişkin veri toplamakta, YSK tarafından paylaşılan verilerle kontrollerini yapmaktadırlar. Kamuoyuna yansıyan son bilgilerde; İçişleri Bakanlığı tarafından ayrı bir seçim sonuç izleme sistemi kurulduğu ve bu sisteme verinin kamu personeli aracılığı ile sağlanacağına ilişkin duyumlar alınmaktadır.

Bu bağlamda;

  1. Yine bir devlet kurumu olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından resmi sonuçların elde edilmesi ve paylaşılması amacıyla geliştirilen SEÇSİS sistemi uygulamada iken İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir sistem geliştirilmesi söz konusu mudur?
  2. Bu tip bir sistem geliştirilmiş ise, buna neden ihtiyaç duyulmuştur? Bir devlet kurumunun sağlamakla yükümlü olduğu verileri başka bir devlet kurumu tarafından denetlenmesine neden gerek duyulmuştur?
  3. Bu sisteme veri akışının sağlanması için, seçimlerde asayişi sağlamakla görevli kamu personelinin kullanılacağı öne sürülmektedir. Söz konusu kamu personelinin böyle bir görev için kullanılması yürürlükteki mevzuata uygun mudur? Seçimlerin güvenli, adil ve özgür bir ortamda tamamlanması için bir engel oluşturduğu açık olan bu tip bir görevlendirmeye neden gerek duyulmuştur?

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak seçim yarışının adil, güvenli ve eşit koşullarda sürdürülmesi ve tamamlanması için gerekli çabayı göstereceğimizi ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kere daha hatırlatırız.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası