İzmir’de İkinci Her Yönüyle SEÇSİS Sunumu Yapıldı

31 Mart 2017 Cuma günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesinde, ÇYDD’li gençlere ve BMO üyelerine Her Yönüyle SEÇSİS sunumu yapıldı. İlki 17 Mart’ta Mimarlık Merkezi’nde yapılan etkinlikte alınan geri bildirimlere de yanıt verecek şekilde ve BMO’nun yayına hazırlanan sonuç raporunun gelişimiyle güncellenen sunumu SEÇSİS Çalışma Grubu adına Özge Kart ve Barış Özel yaptı.

Seçimin SEÇSİS’e dâhil olan ve sadece insan tarafından yürütülen tüm süreçlerinin açıklanmasının ardından, SEÇSİS’in sistem, ağ ve güvenlik altyapısı katılımcılara aktarıldı.

Sunumda, kamuoyunda SEÇSİS’le ilgili tartışma ve kaygı yaratan “Adalet Bakanlığı’nın UYAP üzerinden sonuçlara müdahale etmesi”, “dışarıdan sonuçlara müdahale”, “verilerin merkezde değiştirilmesi” gibi iddialara karşı sistemin barındırdığı güvenlik önlemleri açıklanırken, 2014 Yerel Seçimlerinden başlayarak YSK’nin itiraz süresi içinde siyasi partilerle tüm ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını taranmış olarak paylaşmasının getirdiği sağlama olanaklarının partilerce kullanılmasının bu kaygıların giderilmesi için önemi vurgulandı.

“Sistemin başka ülkeden alındığı” yönündeki yaygın bilginin yanlış olduğu, Havelsan A.Ş. tarafından Türkiye’ye özgü koşullar dikkate alınarak geliştirildiği belirtildi. “Başka ülkelerin elektronik seçimden vazgeçtiği” tezinin SEÇSİS bir elektronik seçim sistemi olmadığı için geçerli olmadığı sadece seçmen kütüklerinin oluşturulması ve sandık sonuçlarının toplanmasını sağlayan bir sistem olduğu açıklandı.

“Sistemin sertifikasının olmadığı” yönündeki iddia ile ilgili olarak da ülkemizde sadece yazılım sahipliğiyle ilgili tek bir sertifikasyonun var olduğu, yazılımın tasarım ölçütlerini karşılaması, veri bütünlüğünü sağlaması, gizlilik ilkelerine uyması, üzerinde çalıştığı donanım ve ağ bileşenleriyle bir bütün olarak güvenli olması konusunda verilebilen sertifikaların olduğu anlatıldı. Sertifikaların yazılımlara belirli bir an için verildiği, düzenli denetlemelerle geçerliliğinin onaylandığı ancak işletmenin her aşamasının denetlendiği bir uygulamanın mümkün olamayacağı bu nedenle verinin ham kaynağı olan ıslak imzalı tutanaklar ile toplamda yapılacak sağlama dışında sağlıklı bir doğrulamanın mümkün olamayacağı açıklandı.

Seçim sürecinin SEÇSİS dışında kalan insan tarafından yürütülen oy verme, oy sayımı gibi noktalarında oluşabilecek risklerin de açıklandığı sunumda bunların güvenilirliğinin arttırılması için öneriler sıralandı.

Adil, saydam bir seçim için YSK’ye, siyasi partilere, kamuoyuna ve basın-yayın kuruluşlarına önerilerle sunum son buldu.

Sorular ve katkılar bölümünde gelecek seçimlerde sunumun daha geniş kitlelere ulaştırılması istenirken, sürecin iyileştirilmesine yönelik öneriler de geldi.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası