BMK Çalışmaları Devam Ediyor

BMO tarafından düzenlenecek olan ilk Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı için çalışmalar devam ediyor. Kurultayın planlanması ve çalışmaların yürütülmesi için kurulan düzenleme kurulu çalışmalarını sürdürüyor. İş yaşamındaki bilgisayar mühendisleri ve meslektaşlarımızla bilgisayar mühendisliği öğrencilerini odağına alan kurultayda, mesleğin bugününe ve geleceğine ilişkin konuların irdelenmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, sorun ve beklentiler için çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanıyor. 2018’in Şubat ayında düzenlenmesi planlanan Kurultay için Ankara ve İstanbul’da ilk Danışma Kurulu toplantıları da gerçekleştirildi. Akademisyen ve sektör temsilcileri arasından isimlerden oluşan Danışma Kurulu toplantılarında da Kurultayın önemi ve gerekliliği vurgulandı.

Ankara’da 4 Kasım 2017’de yapılan ilk Danışma Kurulu toplantısında Kurultayın yapısına ve içeriğine yönelik öneriler toplandı ve tartışıldı.

İstanbul’da 18 Kasım 2017’de yapılan ilk toplantıda ise aynı konular Kurulun İstanbul ayağında yer alan üyeleri ile masaya yatırıldı.

Meslektaş anketi sonuçlandı

Kurultayda yer bulacak konuların belirlenmesine ilişkin olarak Düzenleme Kurulu tarafından tüm bilgisayar mühendislerine açık olarak yapılan anket de tamamlandı. Ankette Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen ve Kurultayda yer alma ihtimali bulunan konulara yer verildi. Meslektaşların kullandığı oylara göre oluşan anket sonuçları eğilimi ise şu şekilde sıralandı:

 • Güncel Teknolojiler ve Geleceğin Mühendisliği

 • Yapay Zeka ve Mühendisin Sorumluluğu

 • Üniversiteler ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi

 • Yurtdışına Beyin Göçü

 • Endüstri 4.0 ve Mühendislik

 • Çalışma Yaşamı ve Yasal Düzenlemeler

 • Mesleki Örgütlenme ve BMO

 • Toplum İçin Mühendislik

 • Kamu Bilişim Uygulamaları ve Mesleki Denetim

 • Meslek Etiği ve Mesleki Davranış İlkeleri

 • İşsizlik ve Mesleki Yabancılaşma

 • Kadın Bilgisayar Mühendisleri

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası