“Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı” Düzenleniyor

Şubat 2018’de İstanbul’da yapılacak kurultayın konuları, üyelerimizin önerileriyle belirleyecek.

Bilgisayar Mühendisleri Odasının ilk kez düzenlediği ve gelenekselleştirmeyi tasarladığı Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, Şubat 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. İş yaşamındaki bilgisayar mühendisleri ve meslektaşlarımızla bilgisayar mühendisliği öğrencilerini odağına alan kurultayda, mesleğin bugününe ve geleceğine ilişkin konuların irdelenmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, sorun ve beklentiler için çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanıyor.

Bilgisayar mühendisliği eğitimi, mühendislik hizmetlerinin niteliği, çalışma koşulları, kamuda ve akademide istihdam, mesleki örgütlenme, toplumsal sorumluluklarımız, güncel bilişim teknolojileri ve geleceğin mühendisliği gibi mesleğimize ve meslektaşlarımıza özgü konuların tartışılacağı kurultayın sonuçları, Bilgisayar Mühendisleri Odasının öncelikli hedef ve stratejileri saptanmasında yol gösterici olacak.

Bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bilişim mühendislerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin, bilim insanlarının, sektör temsilcilerinin bir araya geleceği etkinliğin düzenleme çalışmaları, Ankara ve İstanbul’daki üyelerimizden oluşan Düzenleme Kurulunca yürütülüyor. Kurultayın yapısı, içeriği, tartışılacak konuların kapsamı, oturumların yönetici ve konuşmacıları ise öğretim üyelerinin ve bilişim kesiminde uzun yıllardır emek veren meslektaşlarımızın yer aldığı Danışma Kurulunun önerileri ve yönlendirmeleriyle belirlenecek.

Etkinlikte, katılımcıların ilgisini çekebilecek ve meslek/meslektaş sorunlarını görünür kılacak eşzamanlı oturumların olması, çağrılı konuşmacıların ufuk açıcı seslenişlerine yer verilmesi, tartışmacıların düşüncelerini özgürce dile getireceği forumların yapılması tasarlanıyor.

2 gün sürecek kurultayın konuları, üyelerimizin görüş ve önerileriyle kesinlik kazanacak. Meslektaşlarımızın beklentilerini öğrenmek amacıyla bütün üyelerimizin katılımına açık bir sormaca (anket) düzenlendi. Üyelerimiz, aşağıda bağlantısı verilen sormacayı yanıtlayarak etkinlik içeriğinin oluşmasına katkıda bulunabilirler:

Sormaca (Anket) için tıklayınız.

Heyecan verici bir buluşma ve dayanışma ortamı yaratarak özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde bilişim kesimine yönelik somut, uygulanabilir çözümler üreteceğimiz ilk Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının hedeflenen yapısıyla, amaç, kapsam ve içeriğiyle önemli bir boşluğu dolduracağı kanısındayız.

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı Düzenleme Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası