BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Üyelerimize Çağrı

10-11 Mart 2018’de gerçekleştirilen Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucunda göreve gelen Oda Yönetim Kurulu, 17 Mart 2018’de ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı. Yönetim Kurulu üyelerinin ilk toplantıda oybirliğiyle aldığı kararla Yönetim Kurulundaki görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlendi.

Başkan: Hülya KÜÇÜKARAS
Başkan Yardımcısı: Ezgi EFE
Yazman: Hayriye Hazal ÜNLÜ
Sayman: Eser İnan ARSLAN
Üye: Gülin ONAT BAYIR
Üye: Cem Nuri ALDAŞ
Üye: Okan ÖZTÜRKMENOĞLU

Yedek Üyeler:
Taylan Özgür YILDIRIM
Erkan KESEN
Uğur KOCAGER
Ali Can ULUSALER
Sevcan KARAKUŞ
Muhammet BUDAK
Ezgi EKİZ

* * *
Üyelerimize Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Üyelerimiz,

Yüzlerce meslektaşımızla bir araya gelip ele ele vererek yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 2012’de kurduğumuz Bilgisayar Mühendisleri Odasının 4. Olağan Genel Kurulunu 10-11 Mart 2018’de ilk günkü coşkuyla gerçekleştirdik. Genel kurul süreçlerinde yer alarak özveriyle çalışan çok sevgili meslektaşlarımıza, bizleri destekleyerek heyecanımızı paylaşan değerli öğretmenlerimize, paydaşlarımıza, dostlarımıza ve bizleri Oda organlarında görevlendirerek onurlandıran tüm üyelerimize en içten dayanışma duygularımızla sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bizler, yaşamın her alanında mesleğimizle var oluyoruz! Geliştirdiğimiz uygulamalarla, ürünlerimizle kendi varoluşumuzu gerçekleştirmenin çok ötesine geçiyor, yaşamın hemen her alanını etkiliyor, alışkanlıkları değiştiriyor, toplumsal ve kültürel dönüşüme yol açıyoruz. Böylesine güçlü bir etki yaratmak, doğal olarak bizleri içinde yaşadığımız topluma karşı sorumlu kılıyor.

Öte yandan, sayısı hızla artan meslektaşlarımızın başta işsizlik ve üretimsizlik olmak üzere gitgide ağırlaşan sorunları, kamu denetimine kapalı bilişim ve teknoloji yatırımları, meslektaşlarımızın hakları ve kamu yararını gözeten düzenlemelerin yaşama geçirilememesi, tüm bunlara ek olarak emekçileri yoksullaştırılan, yurttaşları ayrıştırılan, gençleri umutsuzluğa sürüklenen ülkemizin içine itildiği karanlık, bizlere çok önemli mesleki ve toplumsal sorumluluklar yüklüyor.

Mesleğimiz ve ülkemiz için yüklendiğimiz sorumlulukların gereği olan ödevlerimizi, yalnızca Yönetim Kurulu olarak değil, üyelerimizin Oda işleyiş ve üretim süreçlerinin birer parçası olduğu bir yöntemle, hep birlikte düşünüp tasarlamak, güçbirliğiyle üretmek ilkesiyle, tüm bilişim emekçilerini kucaklama anlayışıyla yerine getirmek, önceki dönemde başlatılıp büyük başarıyla yürütülen çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürmek, amaçladığımız somut sonuçlara ulaşmak üzere yola çıkıyoruz.

TMMOB’nin “toplumcu mühendislik” geleneğinin yol göstericiliğiyle; üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi birikimi ve deneyimleriyle varsıllaşarak yürümeyi hedeflediğimiz bu yolda bir arada olmayı, değerli katkılarınızla çoğalıp güçlenmeyi diliyor, üyelerimizin Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ile seslendirdiği istenci yineleyerek sizleri “Daha iyi bir yaşam, daha güzel bir dünya, aydınlık bir geleceği yaratmak” için Odamızda Bilgisayar Mühendisleriyle “biz” olmaya, “bütün” olmaya çağırıyoruz.

BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası