Bilgiye Erişimi ve İletişim Özgürlüğünü Kısıtlayıcı Uygulamaları Kabul Etmiyoruz

Ülkemizde bir süredir olağan hale getirilen sansür ve erişim engelleme uygulamalarına maalesef bir yenisi daha eklendi. Erişimi engellenmiş sayısal hizmetlere erişim amacıyla kullanılan yirmi Sanal Özel Ağ (VPN) servisi hizmeti ile şifreli e-posta hizmeti sunan ProtonMail’e erişim, geçtiğimiz hafta engellendi.

5651 sayılı yasanın 6. maddesinde 2014 yılında yapılan değişiklik ile oluşturulan ç bendine dayandırılan erişim engelinin de eklenmesiyle Türkiye’de erişimi engellenen sayısal hizmet sayısı, yüzbinleri buldu. Bu engellerden bir bölümü hâkimlik aracılığıyla gerçekleştirilirken bir bölümü de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararlarıyla yapılmakta.

Erişim engellerine karşı yoğunlukla kullanılan Sanal Özel Ağ hizmetlerini engellemek, sansür konusunda yaşadığımız çağdışı durumun önemli göstergesi oldu.

ProtonMail’e erişimin engellenmesi ise açıkça hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bir insan hakkı olan iletişim özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelmektedir.

Sansür, koruyucu amaçlar dışında hem hâkimlik emrinde hem de BTK eliyle bir baskı aracı olarak kullanılmakta, keyfi bir uygulamaya dönüşmektedir. Bilgiye erişimi ve iletişimi engellemek çağımızda ancak uygarlığı doğru anlayamamanın, ülkemizin akıldan ve bilimden uzak düştüğünün, güncel teknolojik gelişmelerden yararlanmanın yollarının kapandığının göstergesidir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bu keyfi sansür uygulamalarının tamamının sonlandırılmasını, ölçülü ve ülkemize yakışır bir yasal düzenlemeye dönülmesini, bilgiye özgürce erişimde engel değil destek olma görevinin tüm kurumlarca benimsenmesini, meslektaşlarımızın tüm bu ölçüsüz sansür uygulamalarında görev almayı reddetmesini ve herkesin demokratik haklarına sahip çıkmasını istiyoruz.

Tüm bu süreçlerde ve daha fazlasında Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak üzerimize düşen katkıda bulunmayı Türkiye kamuoyuna karşı bir borç biliyor, bilgiye erişimi ve iletişim özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamaları kabul etmiyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, sansürün karşısında, özgürlüğün ve demokrasinin yanındadır!

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası