Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!

 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli adımı, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıdır. 23 Nisan 1920, Cumhuriyet tarihimizde bir meclisin açılmasından çok daha derin anlamlar taşır: Bir yönüyle emperyalist işgale karşı mücadele kararlılığının ulusal direniş boyutuna yükselmesi, diğer yönüyle ülke yapılanmasının temellerinin atılmasıdır. Büyük Millet Meclisi, kurulacak yeni devletin bir “cumhuriyet” olacağının müjdesidir.

Meclis, hem kurtuluş mücadelesinde hem de kuruluş aşamasında her zaman işbaşında olmuş, ülkeyi ve toplumu ilgilendiren tüm kararlar enine boyuna tartışılarak ve uzlaşılarak alınmıştır. Yokluklar içinde emperyalizme karşı savaş verenler, demokratik süreçlerden asla vazgeçmemiştir. Zorlu savaş koşullarında bile açık tutulan, çalışmalarını aksatmayan meclis, bir toplumsal dönüşüm eyleminin, demokrasiye ulaşma çabasının insanlığa örnek olacak simgesidir. Atatürk’ün 23 Nisanı bayram olarak çocuklara armağan etmesi de bu anlayışın, ülke geleceğinin demokratik ve çağdaş temellerle yapılandırılması düşüncesinin en somut göstergesidir.

Bugün, 2018 Türkiyesi, 1920’lerin aydınlık gelecek hedeflerinin çok gerisindedir. OHAL kararlarıyla TBMM işlevsizleştirilmiş, halkın oylarıyla seçilen milletvekilleri türlü baskılarla susturulmuş, hapislere atılmıştır. Parlamenter demokrasi yok edilmekte, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine saldırılmakta, “başkanlık sistemi” adı altında sultanlık rejimi kurma girişimleriyle çağdışı bir yönetim biçimini dayatılmaktadır.

Bizler, bilgisayar mühendisleri olarak 1920’deki iradeyi diri tutmaya; saraya, sultanlığa, karanlığa, gericiliğe karşı bu ülkenin aydınlanmacı, ilerici birikimine sahip çıkmaya kararlıyız! Mesleğimizi yerine getirirken sıkı sıkıya sarıldığımız eşitlik, özgürlük, demokratlık, adalet, bağımsızlık ve yurtseverlik değerlerini, sorumluluğunu taşıdığımız toplum ve bu ülkenin gelecek kuşakları için de savunmaya kararlıyız!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu duygularla, övünçle kutluyoruz. Cumhuriyet Devrimlerinin kazanımlarını yaşatma kararlılığımızla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Millet Meclisini kuran; Cumhuriyeti, laik ve sosyal hukuk devletini, bir yaşam biçimi olarak bizlere armağan eden tüm devrimcilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası