Türkiye İnterneti 25 Yaşında! Özgür İnternet, Paylaşan Toplum

Türkiye İnterneti 25 yaşında! İnternet, çeyrek yüzyıldır yaşamımızda…

Toplumu ve kurumları İnternet kullanımı ve uygulamaları konusunda bilgilendirmek, İnternetin yaygınlaştırılması ve nitelikli içeriğin varsıllaştırılmasına yönelik etkinlikleri toplumsal bir dayanışmayla gerçekleştirmek amacını taşıyan “İnternet Haftası” ise 21. yılında. İnternet Haftaları, İnternetin doğasına uygun olarak kapsayıcı, katılımcı, paylaşımcı yapısıyla bireylere, kurum ve kuruluşlara, toplumun her kesimine seslenmekte ve herkesi, hepimizi, yaşamımızın ayrılmaz parçası olan İnternet üzerinde düşünmeye, eylemliliğe çağırmakta.

Geçtiğimiz 25 yıla baktığımızda ülkemizde İnternet kullanımında, İnternet ortamdaki uygulamaların geliştirilmesinde ve bu uygulamalara erişimde önemli ölçüde artış kaydedildiği görülüyor; bugün toplumumuzun yaklaşık %67’si İnternet kullanıcısı. Ancak İnterneti, bilişim toplumuna dönüşmenin, sorgulayıcı ve eleştirel düşünmenin, yaratıcılığın ve üretkenliğin, her açıdan eşitlikçi ekonomik kalkınmanın bir aracı, toplumsal gelişmenin bütünleştirici altyapısı olarak değerlendirdiğimizde beklentilerimizin çok gerisinde olduğumuz açıktır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere koşut olarak hızla değişen ekonomik ve toplumsal yaşama yalnızca edilgen birer kullanıcı olarak katılmanın çok ötesine geçmek; bir yandan bilgiyi özgürce üreten ve paylaşan, öte yandan ülke kalkınmasına katkıda bulunacak ekonomik değer yaratıcı girişimleri gerçekleştirecek bireylerin eğitilmesi, yetişmesi ve çoğalması için uğraş vermek zorundayız.

Ne yazık ki ülke gerçeğimiz, bu uğraşların ve paylaşım ve bilgi ekonomisini geliştirmek hedefiyle atılacak adımların, siyasi kadroların gündelik hesaplarla uygulamaya koyduğu İnternete erişim engellemeleriyle kesintiye uğratılmasıdır.

21. İnternet Haftasında, İnternetin 25. yıldönümünde, İnternetin bireysel ve toplumsal yaşamımıza kazandırdıklarını savunacağımızı; İnterneti karalayan, yurttaşları İnternetle korkutan anlayışa karşı çıkarak “İnternet Yaşamdır” demeyi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz! İnternetle yaşadığımız 25 yılın ardından ülkemiz için daha çoğunu düşlediğimizi, düşlerimizi gerçekleştirme yolunda kararlılıkla yürüyeceğimizi yüksek sesle söylüyoruz!

Geçtiğimiz yılın son aylarında art arda yitirdiğimiz Türkiye İnternetinin iki büyük adını, Ege Üniversitesinde 25 Kasım 1985’te ilk yurtdışı bağlantısını kuran Prof. Dr. Oğuz Manas’ı ve İnterneti insanlığın yeni toplum biçimi olarak görüp ülkemizde yaygınlaşmasının önderliğini üstlenen Doç. Dr. Mustafa Akgül’ü sonsuz gönül borcumuzla, saygıyla anıyoruz. Öğretmenlerimizin kalıtları ve “özgür toplum için özgür İnternet” çabalarının yol göstericiliğiyle  Türkiye İnternetini büyüteceğiz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası