BMO 4. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. döneminin ilk Danışma Kurulu toplantısı, 12 Temmuz 2018 Cumartesi günü Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin eğitim salonunda yapıldı. Odanın karar ve yürütme organlarından biri olarak oluşumu, görev ve yetkileri BMO Ana Yönetmeliğinde tanımlanan Danışma Kurulu, oda organ ve temsilciliklerinde görev alan üyeler, komisyon üyeleri ve önceki dönemlerde oda organlarında bulunan üyelerden oluşuyor.

BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Küçükaras, toplantının açılışında yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek 4. dönemin hedef ve çalışmalarını özetledi, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan gelişmelerin meslek odalarına etkilerine dikkat çekti. BMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hazal Ünlü, dönem başından bu yana gerçekleştirilen  ve 2018 sonuna dek yapılması hedeflenen çalışmaları bir sunuyla aktardı. İstanbul Temsilcilik Kurulu adına söz alan Eren Can Dikme, İstanbul’daki etkinlikler ve temsilciliğin planlarına ilişkin bilgi verdi.

Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu (Genel Merkez) Başkanı Mutlu Payaslıoğlu, BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu Üyesi Eren Can Dikme, Eğitim Komisyonu (Genel Merkez) Başkanı İlker Tabak, Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu (Genel Merkez) Başkanı Emine Aydın, Sosyal Etkinlikler Komisyonu Üyesi Özgür Gölpunar, Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu Üyesi Alper Pahsa, komisyonların yürüttüğü ve tasarladığı çalışmaları aktararak önerilerini dile getirdiler. 

Toplantının son bölümünde Danışma Kurulu üyeleri, güncel koşulları ve BMO’nun bu dönemde üstleneceği sorumlulukları değerlendirerek görüşlerini paylaştılar.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası